ES Fondi mjas lapa Skums

Programmas un apmācības

Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide

Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide

Izglītības standarti un vadlīnijas

Personu profesionālās darbības atjaunošana

Cilvēkresuru pārkvalifikācija

Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes iegūšana

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: