ES Fondi mjas lapa Skums

Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: aktualizēt psihisko traucējumu un slimību mūsdienīgas ārstēšanas principus, informēt par psihoterapijas, medikamentozās terapijas un rehabilitācijas pasākumu piemērotību organisko psihisko traucējumu, šizofrēniskā spektra traucējumu, garastāvokļa traucējumu un neirotisko traucējumu pacientiem.

Mērķauditorija: Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Inga Kanasta-Zabarovska
Tālr. 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Elmārs Tērauds, psihiatrs
 Apmācību ilgums: 4 dienas (32 stundas):
- teorija - tiks precizēts
- prakse - tiks precizēts
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 32 kredītpunkti

Programmas apguves gaitā interesenti pilnveido savas prasmes un spējas izvērtēt, savlaicīgi diagnosticēt psihiskus traucējumus, pieņemt lēmumus pacientu ārstēšanas pareizas taktikas nozīmēšanai.

Programmas saturs:

- Psihiatriskās palīdzības organizācija, likumdošana Latvijā;
- Psihisko traucējumu izplatība Latvijā un pasaulē (psihisku traucējumu izplatības atšķirības psihiatriskajā dienestā, somatiskā daudzprofilu stacionārā, ģimenes ārstu praksēs);
- Psihisko un uzvedības traucējumu klasifikācija (SSK – 10):
• klasifikācijas uzbūves princips, traucējumu un slimību grupas,
• citas klasifikācijas psihiatrijā;
- Diagnostiska saruna ar pacientu:
• psihisko traucējumu simptomi un sindromi,
• diagnostiskās skalas psihiatrijā;
- Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi
- Personības akcentuāciju veidi
- Neorganiski miega traucējumi
- Ēšanas traucējumi
- Depresīvi traucējumi
- Bipolāri afektīvie traucējumi
- Akūti psihotiski traucējumi
- Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi, šizoafektīvie traucējumi, persistējoši murgi
- Organiski psihiski un uzvedības traucējumi (organiski psihotiski traucējumi, organiski afektīvi traucējumi, trauksme; viegli kognitīvi traucējumi; demences).

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: