ES Fondi mjas lapa Skums

Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē

Organizators: 
Rīgas medicīnas koledža
Mērķauditorija: 
Māsas, ārstu palīgi, vecmātes
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: veicināt izpratni par standartizācijas procesiem veselības aprūpes jomā, kā arī klīnisko procedūru standartu izveides nepieciešamību un vienotu standartu īstenošanu gan izglītībā, gan praksē. Paaugstināt māsas kompetences, prasmes un iemaņas, lai nodrošinātu klīnisko procedūru pareizu veikšanu un padziļināt un pilnveidot māsu prasmes un iemaņas klīnisko procedūru standartu izstrādē, izmantojot mācību materiālu

Mērķauditorija: Māsas, ārstu palīgi, vecmātes
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Juridiska personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža.
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kontaktpersona: Jana Ankrava, LU RMK Tālākizglītības daļas vadītāja, tālr. 67042825, e-pasts: jana [dot] ankrava [at] rmkoledza [dot] lv. , koledza [at] rmkoledza [dot] lv, www.rmkoledza.lv .
 Programmas autors:
Jana Ankrava, veselības zinātņu maģistrs.
 Apmācību ilgums: 28 stundas:
- teorija 6 stundas
- prakse 14 stundas
- patstāvīgais darbs 8 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa par profesionālās pilnveides kursu apguvi
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  28 kredītstundas

Apgūstot profesionālās pilnveides programmu klausītāji:
1. Izpratīs standartizācijas nozīmi pacientu aprūpē;
2. Padziļinās zināšanas, prasmes un kompetences dažādu aprūpes standartu pielietošanā iglītībā un praksē.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: