ES Fondi mjas lapa Skums

Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs
Programmas izstrādātājs: Latvijas Universitāte

Programmas realizētājs
:Rīgas Stradiņa universitāte


Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:

-         Garīgās veselības aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
-         Garīgās veselības aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar psihiatru ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe psihisko traucējumu un slimību gadījumos; nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana; nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana; psihiatriskās rehabilitācijas nodrošināšana; profilaktisko pasākumu plānošana un īstenošana pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un slimībām; pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana par psihiatrisko traucējumu aprūpes principiem;
-         Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai garīgās veselības aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par psihisko traucējumu un slimību etioloģiju, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem; pacientu aprūpi dažādu psihisko traucējumu un slimību gadījumos; pacientu ar psihiskiem traucējumiem un slimībām novērošanas principiem; neatliekamās medicīniskas palīdzības sniegšanu; pedagoģijas principu pielietošanu pacientu un viņu ģimenes izglītošanā par psihisku traucējumu un slimību vadīšanu;
-         Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par psihiatriju; narkoloģiju; psihoterapiju; neiroloģiju; pacientu ar psihiskiem traucējumiem un slimībām aprūpes principiem; specifiskas aprūpes plānošanu, īstenošanu un rezultātu novērtēšanu pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un slimībām; rehabilitācijas un darba terapijas principiem psihiatrijā; psihofarmakoloģiju; pacientu un viņu ģimenes izglītošanu; juridiskajiem aspektiem darbā ar psihiatriskiem pacientiem; neatliekamās palīdzības sniegšanu; saskarsmes īpatnībām darbā ar psihiatriskiem pacientiem un viņu ģimenēm.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: