ES Fondi mjas lapa Skums

Perinatālās aprūpes principi mātes un bērna veselības veicināšanai pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā

Mērķauditorija: 
Perinatālajā aprūpē iesaistītas vecmātes,
medicīnas māsas un primārās veselības aprūpes māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas autors Kristīne Embure - Zapoļska, Vija Bathena
Programmas izstrādes gads 2009
Apmācības ilgums 24 stundas

Programmas mērķis

Sekmēt māsu un vecmāšu profesionālās kompetences uzturēšanu, attīstību un īstenošanu perinatālās aprūpes jomā, nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu.

Programmas pamatojums

Viena no valstī noteiktajām veselības aprūpes prioritātēm ir perinatālā aprūpe, kas sevī ietver grūtnieču aprūpi, aprūpi dzemdībās un aprūpi pēc dzemdībām - gan bērna, gan sievietes.

Ik dienas pieaug prasības pēc personāla profesionālā līmeņa un kvalifikācijas pilnveidošanas. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu aprūpi, nepieciešams attiecīgas kvalifikācijas personāls, kas spētu pildīt noteiktās prasības perinatālās aprūpes jomā. Līdz ar to veidojas ļoti plaša mērķauditorija – vecmātes, bērnu māsas, primāras aprūpes māsas, kurām nepieciešamas papildus zināšanas un iemaņas aprūpes veikšanā.

Visam perinatālajā un primārajā veselības aprūpē iesaistītajam medicīnas personālam vairāk vai mazāk jāorientējas visos ar mātes un bērna veselības aprūpi saistītajos jautājumos. Tā, piemēram, ja agrāk vecmāte tikai ārsta uzraudzībā drīkstēja risināt ar grūtniecības un dzemdību norisi saistītus jautājumus savas kompetences robežās, tad šodien viņa jau ir tiesīga patstāvīgi vadīt fizioloģisku grūtniecību un dzemdības. Tas savukārt nozīmē to, ka dzemdību palīdzības iestādē strādājošai vecmātei ir ne tikai jāprot vadīt un pieņemt normālas dzemdības un novadīt normālu pēcdzemdību periodu, bet arī jāmāk atpazīt iespējamos riska faktorus mātes un bērna veselībai, proti, sniegt profesionālu padomu par visiem aprūpes etapiem, ieskaitot jaundzimušā veselību un krūts ēdināšanu. Turpretī bērnu māsām, kuras strādā ar agrīna vecuma bērniem, ir jāizprot riskantākais viņu pacientu dzīves posms – perinatālais periods, kura norises gaita var ietekmēt veselību un turpmāko dzīves kvalitāti.

Ne tikai dzemdību, bet arī citas medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pieaugoša loma tiek piešķirta ambulatorajai aprūpei, kas veselas dzemdētājas un jaundzimušā gadījumā nozīmē primāro aprūpi. Primārās veselības aprūpē iesaistītajām medicīnas māsām ir jābūt labi izglītotām ar mātes un bērna pēcdzemdību perioda norisi saistītos jautājumos.

Pēdējā laikā pieaug pacientiem pieejamās informācijas apjoms. Medicīnas jautājumos tam ir viena potenciāli bīstama ietekme – persona bez medicīniskās izglītības parasti nespēj profesionāli izvērtēt to, vai virtuāli sniegtās (sarakstīšanās dažāda veida interneta forumos) specifiskās rekomendācijas ir viņiem piemērotas. Tas uzliek vēl lielāku atbildību medicīnas personālam, jo informēts pacients var uzdot ļoti ”profesionālus” jautājumus un gaidīt kvalitatīvas profesionālas atbildes.

Viss iepriekš minētais pamato nepieciešamību izstrādāt un īstenot praksē apmācības programmu, kas ietver sevī iespēju uzturēt un pilnveidot perinatālajā aprūpē iesaistīto vecmāšu un māsu profesionālo kompetenci, kā arī apgūt jaunu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pielietošanu ikdienas darbā, tādējādi optimizējot mātes un bērna veselības aprūpes nepārtrauktību, pēctecību un kvalitāti.

Programmas ietvaros tiek aplūkoti perinatālās aprūpes principi, īpaši akcentējot pēcdzemdību perioda norises īpatnības, nepieciešamo mātes un bērna veselības aprūpi un veselības veicināšanu dotajā perinatālās aprūpes posmā.

Mācību metodes

Programma tiek īstenota 4 dienās, katru dienu – 6 akadēmiskās stundas. Ņemot vērā mācību programmā iekļautās praktiskās nodarbības, pilnvērtīgai programmas apguvei, dalībnieki tiek sadalīti nelielās grupās un tēmas apgūst savstarpējas rotācijas veidā. Vienlaicīgi ar programmas dalībniekiem darbojas vairāki lektori.

Mācību metodes:

 • lekcija

 • diskusija

 • seminārs

 • demonstrējumi

 • prakse

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

 • kontroles jautājumi

 • novērošana

 • situāciju uzdevumi

 • tests – programmas noslēgumā

Programmas saturs


Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: