ES Fondi mjas lapa Skums

Endoskopisko izmeklējumu metodes principi

Mērķauditorija: 
Māsas, kuras vēlas apgūt un pilnveidot savas zināšanas par endoskopiskiem izmeklējumiem un ar to saistītu pacientu aprūpi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt teorētiskās zināšanas par endoskopisko izmeklējumu veidiem, pielietojamām tehnoloģijām, specifiku elpošanas un gatrointestinālā trakta, uroģenitālās sistēmas endoskopiskām izmeklēšanām. Veidot izpratni par iespējamām aprūpes problēmām saistībā ar endoskopiskiem izmeklējumiem un to risinājumu veidiem. Pilnveidot māsu zināšanas pacientu izglītošanā, sagatavošanā endokopiskajiem izmeklējumiem; endoskopisko tehnoloģiju pielietošanā, pacientu aprūpē endoskopiju laikā un pēc tās.

Mērķauditorija: Māsas, kuras vēlas apgūt un pilnveidot savas zināšanas par endoskopiskiem izmeklējumiem un ar to saistītu pacientu aprūpi
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Kontaktpersonas: Sanita Roģe, tālr. 67409209
Ilze Rudzīte, tālr. 67409171
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv
 Programmas autors:
Valentīna Lapiņa, Endoskopijas māsu apvienības prezidente sertificēta endoskopijas māsa
Māra Bārene, sertificēta endoskopijas māsa
Juris Pokrotnieks, profesors, Dr. med., sertificēts gastroenterologs un gastrointestinālās endoskopijas specialists
 Apmācību ilgums: 8 dienas (70 stundas):
- teorija 32 stundas
- prakse 32 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Programmas apraksts
Endoskopija ir moderna iekšējo orgānu diagnostiska un terapeitiska izmeklēšanas metode. Mūsdienās endoskopijas metode plaši tiek pielietota dažādās medicīnas nozarēs gastroenteroloģijā, pulmonoloģijā, uroloģijā. Ne tikai labam tehniskajam nodrošinājumam, augsti kvalificētam personālam ir nozīme veiksmīgai izmeklēšanai, bet būtiska nozīme ir pacientu informētībai un sagatavotībai nozīmētajai endoskopijai. Lai pilnvērtīgi sagatavotu pacientu endoskopiskai izmeklēšanai vai ārstēšanai, māsai ir nepieciešamas zināšanas un izpratne par endoskopiskās izmeklēšanas un ārstēšanas metodēm. Kvalitatīva pacienta sagatavošana endoskopijai pasargā no atkārtotu endoskopiju veikšanas, un tādējādi samazina izmeklējumu izmaksas.

Pēc programmas apguves māsas:
Pilnveidos zināšanas par pacientu un viņa piederīgo izglītošanu, sagatavojot pacientus elpošanas ceļu, gremošanas trakta, uroģenitālās sistēmas endoskopiskiem izmeklējumiem un spēs:
- sniegt pacientam interesējošo, nepieciešamo informāciju, lai veicinātu pacienta sapratni un līdzestību,
- veikt pacientu aprūpi pirms, endoskopiju laikā un pēc tās,
- orientēties endoskopiskās tehnologijās un to apkopes noteikumos un īpatnībās.
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: