ES Fondi mjas lapa Skums

2. tipa cukura diabēta terapijas principi un to pielietošana pacientu ārstēšanā un aprūpē (ārstiem)

Organizators: 
Rīgas 1. slimnīca
Mērķauditorija: 
ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas autors Ilze Konrāde, RSU
Programmas izstrādes gads 2009
Apmācības ilgums 24 stundas

Programmas mērķis

Programma veidota ar mērķi palīdzēt ģimenes ārstiem un citu specialitāšu ārstiem labāk orientēties 2. tipa cukura diabēta problemātikā, kā arī atvieglot diagnostisko un terapeitisko lēmumu pieņemšanu. Iemācīties noteikt metabolā sindroma diagnozi, balstoties uz klīniskajiem un laboratoriskajiem izmeklējumiem. Balstoties uz zināšanām par sindroma patoģenēzi, apgūt nefarmakoloģiskos un farmakoloģiskos ārstēšanas principus. Balstoties uz klīniskajiem un laboratoriskajiem izmeklējumiem, prast noteikt 2. tipa cukura diabēta diagnozi, veidot patoģenētiski pamatotu papildus diagnostisko izmeklējumu plānu un iemācīties noteikt patoģenētiski pamatotu ārstēšanas stratēģiju 2. tipa cukura diabēta pacientiem. Programmas praktiskā daļa ļaus kolēģiem būt informētiem par cukura diabēta pašaprūpes aspektiem, tā labāk saprotot pacienta ikdienas problēmas un identificētu iespējamās kļūdas.

Programmas pamatojums

2007. gada nogalē Latvijas cukura diabēta pacientu reģistrā apkopoti dati par 58195 reģistrētiem pacientiem, turklāt austrāliešu epidemiologs profesors P. Zimmets tieši Latviju ierindo pirmajā vietā glikozes tolerances traucējumu (tātad- robežhiperglikēmijas) izplatības ziņā, tātad pacientu skaits turpmākajos gados pieaugs un nepieciešama mērķtiecīga skrīninga programma. Tradicionāli lielāko 2. tipa cukura diabēta pacientu daļu aprūpē ģimenes ārsti. Analizējot Latvijas cukura diabēta slimnieku reģistra datus, cukura diabēta pacientu lielākā daļa ir ar suboptimālu glikozes līmeņa kontroli un pāreja no perorālas hipoglikemizējošas terapijas uz insulīnterapiju nenotiek laikus. Izpratne par antidiabētiskajiem līdzekļiem, hiperglikēmijas konsekvencēm un cukura diabēta praktiskajām problēmām ļaus uzsākt un turpināt patoģenētiski pamatotu terapiju 2. tipa CD pacientam un veidot pamatotāku un efektīvāku sadarbību ar endokrinologiem, tādejādi uzlabojot diabēta pacientu aprūpi valstī.

Mācību metodes

Programmas ietvaros paredzētas 10 lekcijas, 10 interaktīvi semināri ar praktisku iemaņu apguvi un situācijas uzdevumu risināšanu, kā arī 4 stundas pastāvīga darba - praktiska diētas plāna sastādīšana, iepazīšanās ar Latvijā izmantojamajiem insulīna injektoriem, glikometriem, darbs ar pacienta paškontroles dienasgrāmatām.

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

Dalībnieku zināšanas tiks novērtētas, izmantojot kontroles jautājumus, daudzatbilžu testa jautājumus un situācijas uzdevumus.

Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: