ES Fondi mjas lapa Skums

Jaundzimušais ar zemu dzimšanas svaru, ārstēšanas un aprūpes nodrošinājums

Mērķauditorija: 
Ģimenes ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: Iepazīstināt ar zema svara jaundzimušu bērnu - priekšlaicīgi dzimušu un mazu gestācijas laikam - anatomiju un fizioloģiju. Akcentēt atšķirības šo bērnu novērtēšanā, attīstībā, aprūpē un ārstēšanā dzemdību iestādēs, jaundzimušo nodaļās un ambulatorajā etapā. Motivēt vecmātes, ģimenes ārstus, ārstu palīgus un māsas nodrošināt maza svara jaundzimušajiem atbilstošu aprūpi un ārstēšanu, lai novērstu iespējamos veselības riskus un optimālu attīstību.

Mērķauditorija: Ģimenes ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes,kas vēlas apgūt un papildināt zināšanas un prasmes par jaundzimušo ar zemu dzimšanas svaru, to ārstēšanu un aprūpes nodrošinājumu
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas: Sanita Roģe, tālr. 67409209; Ilze Rudzīte, tālr. 67409208
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Dina Sviridova, ārsts - neonatologs, VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras lektore
Dina Krūze, ārsts - neonatologs, SIA Jūrmalas slimnīca
Olita Lase, bērnu aprūpes māsa, VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca
 Apmācību ilgums:
16 stundas (2 dienas):
- teorija 14 stundas
- prakse 2 stunda
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Gulbenes, Rēzeknes, Liepājas, Jelgavas, Rīgas, Valmieras grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās noslēgusies.

Programmas apraksts
Programma iepazīstina ar iemesliem, kuru rezultātā dzimst zema svara bērni, atšķirību starp laikā dzimušu atbilstoša svara jaundzimušo un bērnu ar zemu dzimšanas svaru, dažādu gestācijas vecumu bērnu anatomiskājām un fizioloģiskājām īpatnībām, kas nosaka atbilstošu jaundzimušo aprūpi. Dod izpratni par pareizas jaundzimušo primāras reanimācijas nozīmi, jaunievedumiem jaundzimušo reanimācijā, jaundzimušo novērtēšanas kritērijiem dzemdību zālē, pēcdzemdību periodā un ambulatorajā praksē. Kursa saturā ietverti jautājumi par zema svara jaundzimušo gremošanas sistēmas īpatnībām, kas nosaka barošanas veida izvēli. Iepazīstina ar zema svara bērnu barošanas paņēmieniem dzemdību iestādēs, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļās un pēc izrakstīšanas no stacionāra, bērnu vajadzību pēc barības ingredientiem un kalorāžas, kas nodrošina adekvātu bērna fizisko attīstību un zīdīšanas veicināšanas paņēmieniem visos stacionāra un ambulatorajos etapos, kā arī iepazīstina ar saudzīgas aprūpes principiem jaundzimušo intensīvas aprūpes etapā un to ietekmi uz turpmāko bērnu attīstību. Programmā iekļauti jautājumi par pareizas pozicionēšanas un kinestētikas nozīmi bērna kustību un neiroloģiskajā attīstībā. Sniedz zināšanas kā izprast psiholoģiskās uztveres īpatnības ģimenēs, kurās dzimst priekšlaicīgi bērni. Dod iespēju iepazīties ar iespējamiem vēlīniem veselības traucējumiem zema svara jaundzimušajiem, to profilakses iespējām un aprūpi ģimenes ārsta praksē. Sniedz zināšanas par zema svara jaundzimušajiem biežāk pielietojamiem medikamentiem stacionāra un ambulatorajā etapā, motivējot to racionālai un pareizai nozīmēšanai.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: