ES Fondi mjas lapa Skums

Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība

Mērķauditorija: 
Veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto iestāžu personāls
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

 
Programmas autori
Vija Sīle, profesore, Dr. phil., RSU Humanitāro zinātņu katedras vadītāja

Sintija Gūtmane, LU maģistra grāds biznesa vadībā, kvalitātes vadības sistēmu vadītāja, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja
Programmas izstrādes gads
2009
Apmācības ilgums
30 stundas:
- teorija 12 stundas
- prakse 12 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas

Programmas mērķis
Programmas mērķis: nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju – ārstniecības iestāžu, aptieku, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju firmu – personāla apmācību par procesiem, kas nosaka veselības aprūpes attīstību.

Mērķauditorija
Ārsti, ārstu palīgi, zobārsti, zobārstu palīgi, māsas, māsu palīgi, vecmātes, farmaceiti, aptieku darbinieki, funkcionālie speciālisti, aptieku, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju firmu darbinieki, ārstniecības iestāžu vadītāji, aptieku vadītāji, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, individuālo ārstu prakšu vadītāji u.c. - visu līmeņu vadītāji.

Programmas pamatojums
Pārmaiņu laiks ir skāris ikvienu veselības aprūpes sistēmu pasaulē. Šis laiks ir pārbaude jebkuram, kas saskaras ar veselības aprūpi, jo ir jāpielāgojas jauniem apstākļiem.

Vadītāju darbs nekad nav bijis viegls, īpaši smags tas kļūst pārmaiņu laikā, kad jāpieņem smagi lēmumi, kad jādomā, kā motivēt un atbalstīt pārgurušus darbiniekus, kā nodrošināt ar darbu speciālistus, kā piesaistīt pacientus, kā efektīvi izmantot visus iespējamos resursus un finansēšanas avotus un, visbeidzot, – kā pareizi pasniegt darbiniekiem jebkuras neizbēgamās pārmaiņas iestādē. Mūsdienīgam vadītājam jābūt gatavam dažādiem attīstības scenārijiem gan savā iestādē, gan valstī kopumā. 
 
Apgūstot programmu, jūs uzzināsiet:
 • Kas notiek ES veselības politikā – 27 atšķirīgi ceļi, un kurp dodas Latvija?
 • Kādi ir iespējamie veselības aprūpes sistēmas tālākas attīstības scenāriji?
 • No kādiem faktoriem ir atkarīga veselības aprūpes sistēmas attīstības scenārija izvēle, un kā izdarīt pareizo izvēli?
 • Kā pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā ietekmēs pakalpojumu sniedzējus un iedzīvotājus?
 • Kā gūt efektu no iekšējo darbu procesu un infrastruktūras bāzes optimizācijas?
 • Kas ir veselības ekonomika?
 • Kā piesaistīt un vadīt finanšu līdzekļus veselības aprūpē?
 • Kas ir reforma veselības aprūpē, un kāpēc tā nekad nebeidzas?
Pieteikšanās: elektroniski, aizpildot formu šajā lapā (zem pogas „Pieteikties”). Reģistrējoties laukā „Komentārs” vēlams norādīt darbavietu,  vēlamo apmācību vietu (Rīga, Vidzeme, Kurzeme vai Latgale).
 
Sīkāka informācija: Inga Kanasta-Zabarovska, tālrunis 28338112 un mājaslapā www.arstubiedriba.lv.

Programmas klausītāji saņem 22 medicīniskās tālākizglītības kredītpunktus.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: