ES Fondi mjas lapa Skums

Citas specialitātes ārsts – neatliekamās medicīnas ārsts

Mērķauditorija: 
Ārsti, kuru pamatspecialitāte ir anesteziologs – reanimatologs, internists, ģimenes ārsts, ķirurgs.
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis – nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai neatliekamajā medicīnā un darbam neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un slimnīcu uzņemšanas nodaļās.

Mērķauditorija:
Programma paredzēta internistu, kardiologu, anesteziologu – reanimatologu pārprofilēšanai par neatliekamās medicīnas ārstiem.
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Kontaktālrunis: 67409209; 67409216 (Sanita Roģe)
e-pasts: kursi [at] rsu [dot] lv
 Programmas autors:
Anita Kalēja, Dzintra Jakubaņeca
 
Sertificētas neatliekamās medicīnas ārstes, anesteziologi – reanimatologi, sertificētas padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas programmas apmācību instruktores
 Apmācību ilgums:
teorija (T) - 148 stundas
prakse (P) - 742 stundas
patstāvīgais darbs (PD) - 10 stundas

Apmācību teorētiskā daļa ilgst no 2010. gada 26.maija līdz 1. decembrim, bet praktiskā daļa - līdz 2011. gada septembrim.


Programmas uzdevumi – sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas jebkura vecuma pacientu dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu diagnostikā, profilaksē, stāvokļa stabilizēšanā un neatliekamā ārstēšanā līdz izrakstīšanai no neatliekamās medicīnas nodaļas vai nodošanai citu speciālistu aprūpē saslimšanu un traumu gadījumos slimnīcas un pirmsslimnīcas etapā.

Programma ietver lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības anestezioloģijā, reanimatoloģijā un intensīvajā terapijā, kardioloģijā, ķirurģijā, pediatrijā, traumatoloģijā u.c.

Praktiskās iemaņas tiek iegūtas:
  1. mazo grupu nodarbībās, kuru laikā pasniedzēju vadībā uz manekeniem tiek apgūtas praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, padziļinātajā traumas pacienta aprūpē, zīdaiņu un bērnu reanimācijā, risināti reāli klīniski gadījumi situāciju uzdevumos;
  2. neatliekamās medicīniskās palīdzības izbraukuma brigādēs, slimnīcu neatliekamās medicīnas centros un uzņemšanas nodaļās, intensīvās kardioloģijas nodaļā, kā arī reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļā.
Mācību rezultātā ārsts zinās dzīvībai bīstamo, neatliekami ārstējamo stāvokļu patofizioloģiju, klīniskās izpausmes, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu slimnīcas un pirmsslimnīcas etapā; pratīs izdarīt manipulācijas un pārzināt medicīnisko aparatūru un aprīkojumu, kas nepieciešams dzīvībai bīstamo stāvokļu novēršanai un dzīvības pamatfunkciju nodrošināšanai; iegūs kompetenci veselībai un dzīvībai kritiskā situācijā nonākušu pacientu ārstēšanā, masveida negadījumu medicīnisko seku novēršanā, komandas darba organizēšanā,  likumdošanā,  komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem neatliekamās situācijās, neatliekamās medicīnas plānošanā un organizēšanā.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: