ES Fondi mjas lapa Skums

Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija. Slimnīcas etaps

Organizators: 
Rīgas medicīnas koledža
Mērķauditorija: 
Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, prasmes rīkoties pacienta veselību un dzīvību apdraudošā situācijā, it īpaši gadījumos, kad pacienti neatrodas intensīvās terapijas palātās.

Mērķauditorija: Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža.
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Kontaktpersona: Ilze Locmane, tālr. 67840743, e-pasts: veccilapr [at] gmail [dot] com
www.rmkoledza.lv.
Informācijai par kursu norisi: Jana Ankrava (29285767)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV- 2010
Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete, tālr. 29350243,
e-pasts ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
 Programmas autors:
Rīgas Stradiņa universitāte,
Dr. med. Oskars Kalējs, kardiologs
 Apmācību ilgums: 24 stundas:
- teorija 14 stundas
- prakse 8 stundas
- patstāvīgais darbs 2 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  Tiks precizēts
 
Programmas pamatojums
Programma ir ļoti aktuāla saistībā ar augsto mirstību no sirds – asinsvadu slimībām. Medicīniskā personāla prasme adekvāti un profesionāli rīkoties dzīvībai kritiskās situācijās, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, māka pareizi veikt padziļināto sirds-plaušu reanimāciju, ievērojami palielina pacientu izdzīvošanas iespējas, samazina hospitālo mirstību un komplikācijas, kuras novērojamas pēc reanimācijas.
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: