ES Fondi mjas lapa Skums

Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā

Mērķauditorija: 
Ārsti (bez specializācijas psihiatrijā), ārsta palīgi,
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: paplašināt ārstniecības personu zināšanas par atkarības problēmu loku, iespējamiem risinājumu ceļiem; nodrošināt spēju atpazīt atkarīgo pacientu un veikt šo pacientu aprūpi multidisciplinārā komandā; atpazīt galvenos garīgo traucējumu veidus, to saistību ar atkarībām; analizēt kopējās atkarību pazīmes, to klasifikāciju, galvenos atkarību izraisošo vielu veidus, ārstēšanas un aprūpes iespējas.

Mērķauditorija: Ārsti (bez specializācijas psihiatrijā), ārsta palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv, inga [at] arstubiedriba [dot] lv 
 Programmas autors:
Astrīda Stirna, LU doktorante, Latvijas Narkologu asociācijas priekšsēdētāja,
RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja, Sertificēta narkoloģe,
Sertificēta psihiatre, RSU Tālākizglītības fakultātes lektore
 
Sarmīte Skaida, RSU un LU narkoloģijas lektore, Latvijas Narkologu asociācijas valdes locekle, RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionāra virsārste, Sertificēta narkoloģe, Sertificēta psihiatre, RSU Tālākizglītības fakultātes stundu docētāja; Narkoloģijas rezidentūras programmas vadītāja
 Apmācību ilgums: 28 stundas:
- teorija 14 stundas
- prakse 14 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Ārsti un ārstu palīgi 21 kredītpunkts, māsas – 28 kredītpunkti.

Uzmanību! Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās pārtrukta.
Profesionālās pilnveides programmas ietvaros apgūstamās tēmas:
- Situācijas raksturojums: atkarības vielu un lietošanas izplatība; situāciju raksturojošie rādītāji; regulējošie tiesiskie akti; atbildīgās un iesaistītās institūcijas.
- Psihoaktīvās vielas: iedalījums; ievadīšanas veidi; iedarbība uz cilvēka organismu; galvenie izraisītie garīgo traucējumu veidi.
- Galveno atkarības vielu: reibuma stāvokļu atpazīšana; diferenciāldiagnostika; abstinences stāvokļi; lietoto vielu noteikšanas iespējas bioloģiskajās vidēs.
- Agrīnas lietošanas pazīmes, to diagnostika. Eksperimentēšana, ļaunprātīga lietošana, atkarība. Riska grupas.
- Īsa iejaukšanās. Primārās aprūpes speciālistu loma profilaksē, agrīnā atklāšanā un ārstēšanā.
- Atkarības slimības ārstēšana: ārstēšanas metodes Latvijā; atkarības slimības progress un atveseļošanās; ārstēšanas īpatnības; medikamentozās ārstēšanas metodes; individuāla un grupas psihoterapija, Minesotas modelis; pašpalīdzības kustības.
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: