ES Fondi mjas lapa Skums

Pacienta dzīves kvalitātes nodrošināšana hronisku saslimšanu gadījumā

Mērķauditorija: 
Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
  
Programmas mērķis: Uzlabot ārstu un medicīnas māsu zināšanas par par pacientu perioperatīvo aprūpi, tās īpatnībām moderno ārstēšanas metožu ietekmē, paplašināt zināšanas par to, kā dažāda medikamentoza un invazīva ārstēšana ietekmē pacientu sagatavošanu operācijai un īpatnībām pēcoperācijas aprūpē. Paaugstināt pacientu perioperatīvās aprūpes kvalitāti, paaugstinot pacientu apmierinātības līmeni.

Mērķauditorija: Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv; anda [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Daina Zepa, RAKUS Valsts Gerontoloģijas centra vadītāja;
Inita Buliņa, P. Stradiņa KUS ārste, reimatoloģe/interniste;
Vita Saulīte, Vecmīlgrāvja Primārās veselības aprūpes centra virsmāsa
Līga Ārente, RAKUS Endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa;
Vilnis Sosārs, RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs;
Zane Pavāre, ārste traumatoloģe ortopēde;
Uģis Beķeris, TOS Rehabilitācijas nodaļas vadītājs
 Apmācību ilgums: 3 dienas (32 stundas):
- teorija 23 stundas
- prakse 9 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 29 kredītpunkti


Programmas apraksts

Paplašināt ārstu, ārstu palīgu un medicīnas māsu zināšanas par pacienta dzīves kvalitāti kā  vērtību, kas sasniegta dzīves laikā , ko ietekmē funkcionālais stāvoklis, priekšstati, sociālās iespējas, slimība, ievainojums, ārstēšana, politika.
Analizēt dzīves kvalitātes galvenos aspektus: fiziskos – kā galvenais sāpes, elpas trūkums, diskomforts, vājums, nogurums, miegs un tā kvalitāte, slimībai specifiskie simptomi – pacienta sūdzības; psiholoģiskos – emocijas pozitīvas, negatīvas, spēja koncentrēties, veikt garīgas aktivitātes, spēja komunicēt, pašnovērtējums, pašcieņa, vientulība; sociālos   - sociālais atbalsts (ģimene, draugi, sabiedrība), personiskie kontakti, seksuālā aktivitāte); vides faktorus – droša vide; drošs mājoklis,  ēdiens, dzēriens; veselības un sociālās aprūpes pieejamība; ekonomiskos (drošība, iespējas); garīgos – garīgums, reliģiozitāte,  izglītība, kultūra, spēja baudīt mākslu. Paaugstināt pacientu dzīves kvalitāti, paaugstinot pacientu apmierinātības līmeni.
 
Mācību līdzekļi:

- Mācību materiāls 50 lpp. apjomā;
- PowerPoint prezentācijas, kas sagatavotas, balstoties uz dažādiem literatūras avotiem un lektoru praktisko pieredzi šajā jomā;
- Auditorija nodarbībām, dators, multimediju projektors, tāfele.
 

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.


Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: