ES Fondi mjas lapa Skums

Peritoneālās dialīzes metodes principi

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vienā no nieru aizstājterapijas metodēm - peritoneālajā dialīzē. Veidot izpratni par peritoneālās dialīzes katetru veidiem un šķīdumu sastāviem, to lietošanu un iedarbību uz cilvēku organismu. Praktiskās nodarbībās iepazīstināt ar peirtoneālās dialīzes veidiem un to pielietojumu, kā arī iemācīt patstāvīgi lietot aprīkojumu.

Mērķauditorija: Māsas, kuras strādā veselības aprūpes iestādēs, ambulatorajā dienestā, dienas stacionāros, sociālās aprūpes iestādēs.
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona:
Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com 
 Programmas autors:
Gunārs Smelters, nefrologs
 
Gundega Riža, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
 Apmācību ilgums: 8 dienas (70 stundas):
- teorija 30 stundas
- prakse 34 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  70 kredītstundas

Pēc programmas apguves māsas iegūs zināšanas par:
- peritoneālās dialīzes īpatnībām un pacientu aprūpi, pielietojot peritoneālo dialīzi;
- peritoneālās dialīzes veidiem un to pielietojumu;
- peritoneālo katetru veidiem un šķidrumiem, un to pielietošanas īpatnībām;
- spēju apmācīt pacientus, lai viņi varētu veiksmīgi veikt peritoneālo dialīzi mājas apstākļos;
- komplikāciju, t.sk. infekciju profilaksi un to novēršanas iespējām.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: