ES Fondi mjas lapa Skums

Infekciju kontroles metodes nodrošināšana pacientu aprūpē

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: palīdzēt atjaunot un papildināt ambulatorajā praksē un stacionāros strādājošo māsu zināšanas par infekcijas profilakses un kontroles jautājumiem, ambulatorās un hospitālās infekcijas formām, epidēmiskā režīma nodrošināšanas principiem un sagatavot infekciju kontroles māsas praktiskai darbībai infekcijas kontroles metodes jomā.

Mērķauditorija: Māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
 Programmas autors:
Angelika Krūmiņa, Dr. med., sertificēta infektoloģe un hepatoloģe
 Apmācību ilgums: 8 dienas (70 stundas):
- teorija 40 stundas
- prakse 24 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  70 kredītpunkti/stundas

Pēc programmas apguves māsas:
zinās:
- infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses pamatus,
- infekciju kontroles metodes un to pielietojumu un nodrošinājumu ambulatoro un stacionāro pacientu veselības aprūpē,
- ambulatorās un hospitālās infekcijas formas,
- hospitālo infekciju pretepidēmiskā režīma principus un risinājumus
pratīs:
- kvalitatīvi nodrošināt pirmshospitālā etapā un stacionāra apstākļos infekciju kontroles metodes pacientu aprūpē,
- nodrošināt pretepidēmiskā režīma pasākumus personāla un pacientu veselības aizsardzībai un saglabāšanai veselības aprūpes iestādēs.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: