ES Fondi mjas lapa Skums

Laboratorisko izmeklējumu rezultātu interpretācija

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Ārsti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: atjaunot un papildināt ārstu (ne laboratorijas speciālistu) zināšanas par bioķīmisko, klīnisko, hematoloģisko, koaguloģisko, imunoloģisko un mikrobioloģisko izmeklējumu rezultātu interpretāciju slimību diagnostikā un difirenciāldiagnostikā.

Mērķauditorija: Ārsti (kas nav laboratorijas speciālisti)
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 28338112, 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Arta Olga Balode, laboratorijas ārste, mikrobioloģe, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Centrālās laboratorijas Mikrobioloģijas un seroloģijas nodaļas vadītāja
 Apmācību ilgums: 21 stunda:
- teorija 14 stundas
- prakse 7 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 18 kredītpunkti

Programmas apguves rezultātā izglītojamie iegūs teorētiskās zināšanas par klīniski – diagnostisko izmeklējumu rezultātu ietekmējošiem faktoriem, izmeklējumu rezultātu interpretāciju pie dažādām patoloģijām, iegūs teorētiskās zināšanas par jaunu izmeklējumu iespējām, kā arī apgūs praktiskas iemaņas ārstu praksē veicamo analīžu (Point of Care Testing – PCT) izmeklējumu veikšanā un rezultātu interpretācijā.

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros apgūstamās tēmas:
- izmeklēšanas procesa sastāvdaļas, izmeklējumu rezultātu normas un rezultātus ietekmējošie faktori,
- ģenētisko un mikrobioloģisko izmeklējumu pielietošana praktiskajā medicīnā, t.sk. onkoloģijā,
- PCT (Point of Care Testing) veikšanas pamatiemaņu apguve: PCT vai pie pacienta lietojamo testu apraksti, lietotās PCT ierīces, referento lielumu izvēles principi, kvalitātes kontrole. Iegūto izmeklējumu rezultātu salīdzināšana ar konvenciālajām izmeklēšanas metodēm,
- praktisko iemaņu apguve vienkāršāko PCT testu veikšanā, iegūto rezultātu salīdzināšanā un izvērtēšanā.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: