ES Fondi mjas lapa Skums

2. tipa cukura diabēta terapijas principi un to pielietošana pacientu ārstēšanā un aprūpē (māsām)

Organizators: 
Rīgas 1. slimnīca
Mērķauditorija: 
māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas autors Ilze Konrāde
Programmas izstrādes darbs 2009
Apmācības programma 24 stundas

Programmas mērķis

Stacionāros un ambulatorās aprūpes iestādēs strādājošās māsas apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par 2. tipa cukura diabēta patoģenēzi, diētas terapiju, orālajiem antidiabētiskajiem līdzekļiem, insulīnterapiju un citiem cukura diabēta pašaprūpes jautājumiem, kas svarīgi pacienta ikdienā, kas ļaus māsām orientēties galvenajās 2. tipa cukura diabēta pacientu aprūpes problēmās, pieņemt pareizus lēmumus noteiktās klīniskās situācijās, adekvātāk izpildīt ārsta norādījumus, bet pacientiem sniegs drošības sajūtu medicīnas aprūpes iestādēs un ļaus integrēt iegūto pieredzi pašaprūpes situācijās.

Programmas pamatojums

2007. gada nogalē Latvijas cukura diabēta pacientu reģistrā apkopoti dati par 58195 reģistrētiem pacientiem, turklāt austrāliešu epidemiologs profesors P. Zimmets tieši Latviju ierindo pirmajā vietā glikozes tolerances traucējumu (tātad- robežhiperglikēmijas) izplatības ziņā. Šajā situācijā jebkura profila veselības aprūpes iestādē nākas saskarties ar cukura diabēta pacientiem un konkrētiem, aktuāliem aprūpes jautājumiem. Tieši stacionāra nodaļu vai ģimenes ārstu māsas ir tie medicīnas profesionāļi, kuriem pacienti uzdod visvairāk personisku jautājumu, pārrunā ar diabētu saistītās problēmas. Šajās situācijās kļūdaini ieteikumi (piem., „Nepiekrītiet insulīnterapijai- tas ir ļoti sarežģīti un saistīts ar komplikācijām!”) un nepareizas praktiskās iemaņas (piem., insulīna injicēšana, nemainot injekcijas vietu) saistītas ar tālejošām sekām. Tā kā šobrīd Latvijā reģistrētas un strādā tikai 67 endokrinoloģijas un cukura diabēta māsas, ir skaidrs, ka specializētas palīdzības iespējas ir nepietiekamas un visu stacionāru nodaļu un ambulatoro iestāžu māsām nepieciešamas mērķtiecīgas pamatzināšanas par 2. tipa cukura diabēta patoģenēzi, diētas īpatnībām atkarībā no terapijas stratēģijas, orālajiem antidiabētiskajiem līdzekļiem, insulīnterapiju un terapijas blaknēm, kā arī paškontroli.

Mācību metodes

Programmas ietvaros paredzētas 10 lekcijas, 8 interaktīvi semināri ar praktisku iemaņu apguvi un situācijas uzdevumu risināšanu, kā arī 6 stundas pastāvīga darba diētas plāna sastādīšanā un darbs ar cukura diabēta pacientiem sertificēta apmācības personāla uzraudzībā.

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

Dalībnieku zināšanas tiks novērtētas, izmantojot daudzatbilžu testa jautājumus un situācijas uzdevumus. Programmas noslēgumā māsai jāprot tehniski pareizi veikt insulīna injekciju, orientēties pašlaik pieejamajos insulīna preparātos, injektoros un glikometros. Praktisko darbību atbilstību standartiem novērtēs apmācības personāls atbilstoši kritēriju skalai.

Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: