ES Fondi mjas lapa Skums

Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas 
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs
Studijām var pieteikties ārstniecības personas, kuras līdz 2004. gadam ir ieguvušas kvalifikāciju „māsa”.
 
Studiju ilgums - 2 gadi. Teorētisko studiju kursu realizācija piektdienās, sestdienās, atbilstoši studiju grafikam.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

Programmas izstrādātājs:
Latvijas Universitāte

Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:

- Ambulatorās aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Ambulatorās aprūpes māsas specialitāte ir ārstniecības personu specialitāte, kurā māsa veic pacientu aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs vai mājās un pacienta, ģimenes un sabiedrības izglītošanu veselības atgūšanas un uzturēšanas jautājumos;
- Ambulatorās aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar ģimenes ārstu, primāras veselības ārstu, primārajā veselības aprūpē iesaistītiem speciālistiem, pirmsskolas iestāžu un skolu darbiniekiem ir dažādu vecuma grupu pacientu novērošana, veselības stāvokļa novērtēšana, dažāda vecuma pacientu grupu fiziskās, sociālās un garīgās veselības riska faktoru apzināšana, novērtēšana un novēršana; pacientu un viņu ģimenes specifiskas aprūpes plānošana dažādos fiziskās, sociālās un garīgās veselības traucējumu gadījumos; pacientam nozīmēto medikamentu un ārstniecisko procedūru saņemšanas nodrošināšana; vakcinācijas nodrošināšana; neatliekamās palīdzības sniegšana;profilaktisko pasākumu veikšana sabiedrības veselības nodrošināšanai; drošas vides uzturēšana sabiedrības veselības māsas profesionālās darbības jomā; aprūpes komandas darba vadīšana un izglītošana; pacientu un viņa ģimenes locekļu, sabiedrības izglītošana par veselības uzturēšanu, veicināšanu, saglabāšanu;
- Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai ambulatorās aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par infekcijas un neinfekcijas slimību etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, epidemioloģiju un profilaksi; primārās veselības aprūpes organizācijas principiem; pirmsskolas iestāžu un skolu darbības principiem bērnu un pusaudžu veselības veicināšanas un uzturēšanas jautājumos; dažāda vecuma pacientu grupu apkārtējās vides nodrošināšanu un ar to saistītiem riska faktoriem; sabiedrības veselības veicināšanas, uzturēšanas un saglabāšanas principiem; vides veselību un sabiedrības veselību; dažāda vecuma pacientu grupu specifiskās aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un aprūpes izvērtēšanu; dažāda vecuma pacientugrupu vakcināciju; pacientu fiziskās, sociālās un garīgās labklājības nodrošināšanu; saskarsmes un vadības principiem, profesionālās darbības juridiskajiem pamatiem; pedagoģijas principu pielietošanu pacientu un viņu ģimenes izglītošanā;
- Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par infekcijas slimību epidemioloģiju un sabiedrības veselības pamatprincipiem; higiēnu; vides veselību; vakcinoloģiju; profilaktisko pasākumu plānošanu un izstrādāšanu; sabiedrības veselības veicināšanas principiem; veselības riska faktoru identifikāciju un novērtēšanu; pacientu un viņu ģimenes izglītošanu; aprūpes principu pielietošanu primārajā aprūpē, pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās; pediatrijā; sociālo aprūpi; neatliekamo medicīnisko palīdzību; farmakoloģiju; psihiatriju; aprūpes sniegšanu pacientiem dažādu veselības traucējumu gadījumos.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: