ES Fondi mjas lapa Skums

Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā

Mērķauditorija: 
Radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: sniegt zināšanas par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā.

Mērķauditorija: Radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā
Programmas realizētājs un kontaktpersona: LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lu.lv 
Kontaktpersona:
Elita Rutka, tālr.:  29177817
E-pasts: elitaru [at] inbox [dot] lv.
 Programmas autors: Asoc.prof. Ardis Platkājis, Dr. Māra Epermane, Mg. paed. Elita Rutka.
 Apmācību ilgums: 280 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  Tiks precizēts

 

Mācību materiāli

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: