ES Fondi mjas lapa Skums

Transfuzioloģijas māsas papildspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālo izglītību un iegūt transfuzioloģijas māsas papildspecialitāti.

Mērķauditorija:
Māsas, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Adrese: J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009
www.rcmc.lv 
Kontaktpersona:
Evija Dompalma-Linuža
Tālr.: 29125838
e-pasts: kursi [at] rcmc [dot] lv 
Programmas autors:
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Apmācību ilgums: Kopējais stundu skaits – 480 stundas:
- teorija – 136 stundas,
- praktiskās nodarbības – 168 stundas,
- patstāvīgais darbs – 96 stundas,
- prakse - 80 stundas.
Apmācību apliecinošais dokuments:
Profesionālas pilnveides izglītības apliecība

Mācību sākums - 22. maijs. Plānots, ka mācības noslēgsies 2014. gada 13. decembrī.

Apmācību norises vietas: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža (J.Asara iela 5, Rīga), Valsts Asinsdonoru centrs (Sēlpils ielā 6, Rīgā), SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Hipokrāta iela 2, Rīga)

Lekcijas un praktiskās nodarbības paredzētas:
- no 22.maija līdz 4.jūlijam katru nedēļu ceturtdienā, piektdienā un sestdienā no plkst.9:00 līdz 16:10;
- no 4.septembra līdz 5.decembrim katru nedēļu trešdienā, ceturtdienā un piektdienā no plkst.9:00 līdz 16:10.

Transfuzioloģijas  māsas papildspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:
- asins un asins komponentu sagatavošana sadarbībā ar attiecīgās specialitātes ārstu;
- donoru un recipientu aprūpe;
- asins komponentu transfūzija;
- sabiedrības izglītošana donoru kustības jautājumos;
- piedalīšanās autologo asiņu sagatavošanā un transfūzijā.
 
Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas donoru un recipientu aprūpes principos, asins fizioloģijā, asins komponentos un plazmas preparātos, donoru atlasē, asins un asins komponentu, autologo asiņu un cilmes šūnu sagatavošanas tehnoloģijās un transfūzijas/reinfūzijas noteikumos, asins komponentu uzglabāšanā, transportēšanā un izplatīšanā, asins gravitācijas ķirurģijas ārstniecisko procedūru tehnoloģijās un to veikšanā, asins komponentu terapijas pamatprincipos, transfūziju reakcijās, to diagnosticēšanā un tūlītējā rīcībā, imūnhematoloģijā, kvalitātes sistēmas un hemovigilances koncepcijās, nevēlamos notikumos, par medicīniskajām ierīcēm asins un asins komponentu sagatavošanai, apstrādei, izmeklēšanai, transfūzijai/ reinfūzijai un ārstniecisko procedūru veikšanai, darba drošības jautājumos, infekciju transmisijās, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, pedagoģijas un saskarsmes pamatprincipos, profesionālās darbības juridiskajos pamatos.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: