ES Fondi mjas lapa Skums

Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacientu tiesību aktuālajos jautājumos (atkārtoti)

Mērķauditorija: 
Veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto iestāžu personāls
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla, kuru ikdienas darbā nepieciešamas zināšanas tiesību jomā, – apmācību pacientu tiesību jautājumos.

Mērķauditorija: Veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto iestāžu personāls
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Anda Jēgere,
Tālr. 29416052, 67240428;
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv
Programmas autors:
Signe Dauškane-Platace,
dipl.med., dipl.iur., Latvijas Pacientu tiesību biroja dibinātāja, eksperte pacientu tiesību un medicīnas tiesību jautājumos
Apmācību ilgums:
30 stundas:
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un NSVI apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 24 kredītpunkti
 

Programmas saturs:
- veselības aprūpes tiesības un pacientu tiesības: būtība, galvenie principi un to loma ārstniecības personas darbā;
- pacienta tiesību avoti Latvijā un Eiropas Savienībā;
- pacienta tiesības saņemt informāciju un piekrišana ārstniecībai: tiesību aktos ietvertie noteikumi un to piemērošanas praktiskie aspekti;
- ārsta konfidencialitātes pienākums un pacienta privātās dzīves aizsardzības prasība;
- nepilngadīgi un rīcībnespējīgi pacienti un to tiesību īstenošana ārstniecības procesā.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: