ES Fondi mjas lapa Skums

Funkcionālās diagnostikas metožu principi

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt iespējas praktizējošām māsām iegūt jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī pilnveidot esošās zināšanas sirds asinsvadu sistēmas, elpošanas orgānu sistēmas un nervu sistēmas funkcionālās diagnostikas metodēs.

Mērķauditorija: Māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālais sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Inga Kanasta-Zabarovska
Tālr. 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv  
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Irēna Kurcalte – sertificēta kardioloģe, sertificēta ehokardiogrāfijas, elektrokardiogāfijas un fiziskās slodzes testa metodēs
Inga Orleāne – sertificēta interniste un anestezioloģe-reanimatoloģe, sertificēta elektrokardiogrāfijas metodē
 Apmācību ilgums: 70 stundas, (9 dienas):
- teorija 38 stundas
- prakse 26 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  70 kredītpunkti/stundas
 
Programmas saturs:
- Elektrokardiogrāfijas metode
- Sirdsdarbības ritms un frekvence
- Vadīšanas funkcijas traucējumi
- EKG akūtu koronāras asinsrites traucējumu gadījumā
- Elektrokardiogramma pie specifiskām miokarda izmaiņām
- Sirds asinsvadu sistēmas slodzes testi 
- Ieskats citos slodzes testu veidos
- Elektrokardiogrāfiska monitorēšana
- Holtera EKG monitorēšanas metode
- Arteriāla spiediena diennakts monitorēšana
- Elpošanas sistēmas funkcionālo izmeklējumu teorētiskie pamati
- Elpošanas funkcijas izmeklēšanas metožu principi
- Neiroloģijā pielietojamo funkcionālo testu pamatprincipi
- Māsas darba pamatprincipi neiroloģijā pielietojamos funkcionālajos izmeklējumos

Pēc programmas apguves māsas:
- apgūs sirds asinsvadu sistēmas, elpošanas un nervu sistēmas funkcionālās diagnostikas metožu teorētisko pamatojumu, tehniku un izmantojamo aprīkojumu, pacientu sagatavošanu izmeklējumiem, pacientu aprūpes principus funkcionālo izmeklējumu laikā,
- pratīs izglītot pacientu par plānoto izmeklējumu un sagatavot izmeklējumam, sagatavot telpas un aprīkojumu funkcionāliem izmeklējumiem, veikt funkcionālās diagnostikas izmeklējumus – elektrokardiogrāfiju, arteriālā asinsspiediena diennakts monitorēšanu un Holtera monitorēšanu, elektroencefalogrāfiju, ārējās elpošanas funkciju diagnostiku.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: