ES Fondi mjas lapa Skums

Paliatīvā aprūpe

Organizators: 
Rīgas 1. slimnīca
Mērķauditorija: 
ārstniecības personāls
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas autors Dace Baltiņa, Anda Jansone
Programas izstrādes gads 2009
Apmācības ilgums 24 stundas
Programmas mērķis
Nodrošināt teorētiskās zināšanas par bērnu un pieaugušo paliatīvo terapiju un aprūpi sāpju gadījumā, kā arī sniegt izpratni par šo pacientu psiholoģisko, sociālo un garīgo aprūpi un tuvinieku aprūpi sēru periodā.
Programmas pamatojums
Latvijā paliatīvā aprūpe (turpmāk - PA) ir vāji attīstīta, īpaši primārajā veselības aprūpes līmenī. Pacientu nosūtīšana pie speciālistiem (onkologiem, PA speciālistiem) ir apgrūtināta, īpaši Latvijas reģionos. Akūtos stāvokļos pakalpojumus epizodiski sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības komanda. Daudzos gadījumos onkoloģiskie slimnieki vēlīnā slimības stadijā ir spiesti izmantot vispārējo stacionāro ārstniecības iestāžu pakalpojumus. PA mājas apstākļos bieži aprobežojas ar retām ģimenes ārsta mājas vizītēm vai medikamentu izrakstīšanu slimniekam, bieži vien pacientu nemaz neredzot. Tāpat nepietiekami ir nodrošināta iespēja pacientiem saņemt medikamentus, īpaši hronisku sāpju gadījumā. Zināšanu trūkums par pretsāpju terapiju ir iemesls, kāpēc pacientiem nelabprāt tiek nozīmēti nepieciešamie pretsāpju medikamenti. 2000.gadā Rīgā veiktie aprēķini liecina, ka kompensējamos medikamentus saņēmuši 25% paliatīvo pacientu, bet no kompensējamiem medikamentiem tikai 2% bija izrakstīti pacientiem, kuriem nepieciešama PA. Minētajā aptaujā atklāts, ka 55-58% onkoloģiskie pacienti pie PVA ārstiem kompensējamos medikamentus nesaņēma. Kā liecina EQUAL projekta ietvaros veiktā ģimenes ārstu aptauja, aptuveni puse (49%) no 157 aptaujātajiem ģimenes ārstiem atzinuši, ka nav kompetenti sniegt PA pakalpojumus, bet 31 % nav pārliecināti par savām zināšanām PA. Sadarbība ar sociālajiem dienestiem ir nepietiekama. Rajonu līmenī PA nosacīti tiek sniegta sociālā darba ietvaros un par to atbild pašvaldības. Līdz ar to PA darba efektivitāte atkarīga no pašvaldības rīcībā esošajiem finansu līdzekļiem un ģimenes ārstu ieinteresētības risināt sociālās problēmas vai sniegt šo pakalpojumu.      
Latvijā netiek pietiekami nodrošināta PA bērniem. Ambulatori konsultatīvos pakalpojumus sniedz Bērnu PA dienests (multidisciplinārā bērnu PA speciālistu komanda). Dienests pārsvarā apkalpo tos bērnus un viņu ģimenes locekļus, kas ārstējas slimnīcas hematoloģijas nodaļā, kā arī izbrauc mājas vizītēs Rīgā un Rīgas rajonā.
Mācību metodes
Apmācību gaitā plānotas lekcijas, semināri un prakse.
Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums
Novērtēšanas metodes plānotas kā daudzvariantu testa jautājumi un situācijas uzdevumi.
Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: