ES Fondi mjas lapa Skums

Datortomogrāfija, radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošināšana

Mērķauditorija: 
Radiologa asistents
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
pilnveidot radiologa asistentu profesionālo kvalifikāciju datortomogrāfijas (DT) jomā, radioloģijas drošībā un kvalitātes nodrošināšanā, lai pēc kursa pabeigšanas radiologa asistents varētu patstāvīgi veikt DT izmeklējumu. Iegūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par datortomogrāfijas tehnisko parametru pielietojumu standartprocedūrās atbilstoši izmeklējamam objektam, patoloģijai un prognozējamam rezultātam.

Mērķauditorija: Radiologa asistents
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts
A. Čaka iela 50 - 7, Rīga, LV-1011
Tel. 67240368, 29245944 (Solvita Vaivode), e-pasts: lumpii [at] lsvf [dot] lvwww.lumpii.lv
 Programmas autors:
Māra Epermane, radiologs diagnosts
 Apmācību ilgums: 28 stundas:
- teorija 13,5 stundas
- prakse 14 stundas
- patstāvīgais darbs 0,5 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Sertifikāts
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  28 kredītstundas

Apgūstot profesionālās pilnveides programmu klausītāji:
- spēs patstāvīgi strādāt ar datortomogrāfijas iekārtu mainot tehniskos parametrus atbilstoši izmeklējamam objektam, patoloģijai un prognozējamam rezultātam,
- iegūs praktiskās zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi, patstāvīgi strādāt ar attēlu apstrādes programmām,
- iegūs padziļinātas zināšanas par attēla veidošanās kvalitātes fizikāliem un anatomiskiem kritērijiem,
- iegūs izpratni par protokola parametru kopas izvēli, pielāgošanu un izvērtēšanu atkarībā no izmeklējuma veida un indikācijām, pacienta veselības stāvokļa un ārstnieciskā procesa,
- izpratīs radiācijas drošības pasākumu pielietošanu diagnostiskā radioloģijā.

Uzmanību!
Mācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās kursiem ir pārtraukta.

Mācību materiāli
Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: