ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna.Pirmsslimnīcas etaps

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
 
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pacientiem pirmsslimnīcas etapā dažādās klīniskās situācijās ikdienā un ārkārtas medicīnisku situāciju gadījumos.

Mērķauditorija: Pirmsslimnīcas etapā iesaistītās ārstniecības personas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Anda Jēgere
Tālr. 29416052,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv  
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors:
Ivars Jēgers - sertificēts anesteziologs - reanimatologs;
Dzintra Jakubaņeca -
sertificēta neatliekamās medicīnas ārste, anestezioloģe - reanimatoloģe
Apmācību ilgums: 24 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 18 kredītpunkti

Uzmanību! Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās pārtraukta!

Programmas ietvaros klausītāji apgūs:
- pieaugušo atdzīvināšanas algoritmus (universālo atdzīvināšanas, kambaru fibrilācijas, asistolijas un bezpulsa elektriskās aktivitātes);
- bērnu un zīdaiņu reanimācijas pamatus;
- bērnu un zīdaiņu elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas izsīkuma pazīmes, lai atpazītu akūtas situācijas pediatriskā praksē;
- pieaugušo elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas pazīmes, lai atpazītu neatliekamas situācijas kardioloģijā, neiroloģijā u.c. (šoks, koma, akūtu sāpju un elpas trūkuma diferenciālā diagnostika);
- katastrofu medicīnas un cietušo šķirošanas principus.
 
Apgūstot programmu apmācāmie pratīs:
- atpazīt elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas un izsīkuma pazīmes un veikt manipulācijas, kas nodrošina to atpazīšanu un novēršanu, kā arī pacientu stabilizēšanu;
- nodrošināt pirmsslimnīcas etapā neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem/cietušajiem kā ikdienas, tā ārkārtas medicīniskās situācijās;
- pasargāt sevi no dažādu nelabvēlīgu ārējo faktoru iedarbības.

Lai apmācāmais saņemtu apliecību par programmas apgūšanu, viņam jāapmeklē vismaz 75% no programmas apjoma un sekmīgi jānokārto teorētisko zināšanu rakstveida pārbaudījums un praktisko iemaņu pārbaude visās pārbaudāmajās pozīcijās.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: