ES Fondi mjas lapa Skums

Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Noris apmācība
Statuss: 
Aktīvs
 
Studiju ilgums - 2 gadi.
 
Programmu apguves rezultātā māsas iegūs 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.
 
Programmas izstrādātājs: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Internās aprūpes māsas pamatspecialitātes kompetenču apjoma un teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apraksts:
- Internās aprūpes māsas specialitāte ir māsas pamatspecialitāte;
- Internās aprūpes māsas kompetencē sadarbībā ar internistu, kardiologu, endokrinologu, gastroenterologu, nefrologu, ftoziopulmonologu, reimatologu; infekcionistu ir dažāda vecuma pacientu grupu aprūpe infekciozu un neinfekciozu, toksisku, neoplastisku, alerģisku, imunoloģisku, metabolisku un deģeneratīvas ģenēzes sirds un asinsvadu, elpošanas, gremošanas orgānu, nieru un urīnceļu, locītavu un balsta aparāta, iekšējās sekrēcijas orgānu, limfas un asinsrades orgānu slimību gadījumos; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; nozīmēto medikamentu saņemšanas nodrošināšana; nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana dažādu iekšķīgo slimību gadījumā; pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana par iekšķīgo slimību, infekcijas slimību aprūpes īpatnībām; pacientu ar iekšķīgo slimību problēmām veselības veicināšana, uzturēšana un profilaktisko pasākumu plānošana;
- Aprūpes nodrošināšanai un ārstniecības veikšanai internās aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par iekšķīgo slimību etioloģiju, klīnisko simptomātiku, diagnostikas un ārstēšanas principiem, rehabilitācijas un profilakses pasākumiem; pacientu aprūpes principiem iekšķīgo un infekcijas slimību gadījumos; specifiskas aprūpes plānošanu, īstenošanu un aprūpes rezultātu novērtēšanu pacientiem ar iekšķīgām un infekcijas slimībām; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un kardiopulmonālās reanimācijas nodrošināšanu; dažādu ārstniecisko procedūru un manipulāciju pielietošanu iekšķīgo un infekcijas slimību pacientiem; pacientu sabalansēta uztura nodrošināšanā; pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošanu;
Studiju laikā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par neiroloģiju; psihoterapiju un psihiatriju, infekciju slimībām; hematoloģiju; vēdera dobuma ķirurģiju, reanimāciju un intensīvo terapiju, ftiziatriju, nefroloģiju, gastroenteroloģiju, endokrinoloģiju, kardioloģiju, pulmonoloģiju, reimatoloģiju, alergoloģiju, arodmedicīnu; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un kardiopulmonālo reanimāciju; farmakoterapiju; pacientu rehabilitāciju un profilaktisko pasākumu apjomu; pacientu aprūpes principiem iekšķīgo slimību un infekcijas slimību gadījumos; pedagoģijas un saskarsmes principiem; juridiskajiem aspektiem profesionālajā darbībā.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: