ES Fondi mjas lapa Skums

Bērnu garīgā veselība

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Ārsti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: atjaunot un papildināt ārstu zināšanas par bērnu un pusaudžu garīgās veselības un uzvedības traucējumiem..

Mērķauditorija: Ārsti
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 28338112, 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Raisa Andrēziņa, medicīnas zinātnes doktore psihiatrijā, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
 Apmācību ilgums: 14 stundas:
- teorija 9 stundas
- prakse 5 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 12 kredītpunkti

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros apgūstamās tēmas:
- bērna mentālā stāvokļa izmeklēšanas shēma,
- vesela bērna emocionālā, valodas un kustību attīstība,
- garīgā atpalicība: etioloģiskie faktori, diagnoze un multifaktoriālās palīdzības iespējas,
- autiskā spektra traucējumi: emociju, valodas un sociālo iemaņu attīstības traucējumi, to savlaicīga diagnostika un korekcijas iespējas,
- neirotiskie ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi: neirotisko traucējumu klīniskās īpatnības, diagnostika un palīdzība - psiholoģiskā, ģimenes, pedagoģiskā, terapeitiskā,
- uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS): agrīna diagnostika, ģimenes terapija, pedagoģiskā darba īpatnības, medikamentozā ārstēšana,
- uzvedības traucējumi kā kompleksa sociāla, ģimenes, skolas un medicīnas problēma; korekcijas iespējas,
- depresijas bērnu un pusaudžu praksē: klīniskās īpatnības, diagnostika, ārstēšana, suicīdu profilakse,
- bērnu un pusaudžu šizofrēnijas īpatnības. Agrīnas terapijas nozīme.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: