ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. Slimnīcas etaps

Mērķauditorija: 
Ārsti, ārsta palīgi (feldšeri), medicīnas māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: pilnveidot slimnīcas etapā iesaistītajām ārstniecības personām zināšanas un praktiskās iemaņas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā dažāda vecuma pacientiem dažādās klīniskās situācijās ikdienā un ārkārtas medicīnisku situāciju gadījumos. Sniegt mediķiem informāciju un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas, lai varētu nodrošināt adekvātu medicīnisko palīdzību zīdaiņiem, bērniem un pieaugušajiem, kuriem var draudēt sirdsdarbības un elpošanas apstāšanās. Programma iepazīstina ar atzītām, zinātniski pamatotām saslimšanu un traumu diagnostikas, diferenciālās diagnostikas un ārstēšanas metodēm – pacientu reanimācijas, imobilizācijas, pārvietošanas utt.

Mērķauditorija: Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
Programmas autors:
Ivars Jēgers, RSU
Apmācību ilgums: 24 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  Tiks precizēts

Mērķa sasniegšanas rezultātā apmācāmie zinās:
 • pieaugušo atdzīvināšanas algoritmus (universālo atdzīvināšanas, kambaru fibrilācijas, asistolijas un bezpulsa elektriskās aktivitātes)
 • bērnu un zīdaiņu reanimācijas pamatus
 • bērnu un zīdaiņu elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas izsīkuma pazīmes, lai atpazītu akūtas situācijas pediatriskā praksē
 • pieaugušo elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas pazīmes, lai atpazītu neatliekamas situācijas kardioloģijā, neiroloģijā u.c. (šoks, koma, akūtu sāpju un elpas trūkuma diferenciālā diagnostika)
 • katastrofu medicīnas un cietušo šķirošanas principus

Mērķa sasniegšanas rezultātā apmācāmie pratīs:

atpazīt elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas un izsīkuma pazīmes un veikt manipulācijas, kas nodrošina to atpazīšanu un novēršanu, kā arī pacientu stabilizēšanu;
nodrošināt slimnīcas etapā neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem/cietušajiem kā ikdienas, tā ārkārtas medicīniskās situācijās;
pasargāt sevi no dažādu nelabvēlīgu ārējo faktoru iedarbības.

 Mācību metodes

 • lekcijas ar vizuālo noformējumu
 • praktizējošs seminārs par cietušo šķirošanu negadījumā ar daudz cietušajiem
 • teorētiski - praktizējošas nodarbības uz manekena – simulētu situāciju uzdevumu risināšana

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana

 1. teorētisko zināšanu rakstveida pārbaudījums (izvēles tipa testa jautājumi) - pārbaude tiek atzīta par nokārtotu, ja pareizi atbildēto jautājumu skaits pārsniedz 85%;
 2. apgūto manipulāciju un praktisko iemaņu pārbaude katrai ārstniecības personai, kura piedalījās apmācībās, risinot konkrētu klīnisku gadījumu (uzdevumu) uz manekena. Atsevišķi tiek vērtēta prasme veikt kardiopulmonālo reanimāciju (novērojot), veikt elpošanas nodrošināšanu, akcentu liekot uz intubāciju, un risināt klīnisku situāciju. Vērtējums minētajās pozīcijās: pārbaude nokārtota/ nav nokārtota.

Lai apmācāmais saņemtu apliecību par programmas apgūšanu, viņam sekmīgi jānokārto teorētisko zināšanu rakstveida pārbaudījums un praktisko iemaņu pārbaude visās pārbaudāmajās pozīcijās.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: