ES Fondi mjas lapa Skums

Ģimenes ārsta praksē iesaistīto māsu, ārsta palīgu apmācība veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos

Mērķauditorija: 
Personas (māsas/ārsta palīgi), kuras strādā vai gatavojas uzsākt darbu ģimenes ārsta praksē
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis – nodrošināt ģimenes ārsta praksē iesaistīto māsu un ārstu palīgu izglītošanu par sabiedrības veselības jautājumiem, lai tās varētu noteiktās kompetences ietvaros patstāvīgi realizēt veselības veicināšanas, slimību profilakses un  ar to saistītās pacientu aprūpes aktivitātes.

Mērķauditorija:
Personas (māsas/ārsta palīgi), kuras strādā vai gatavojas uzsākt darbu ģimenes ārsta praksē
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007
Kontaktpersona: Sanita Roģe, tālr. 67409209;
e-pasts: kursi [at] rsu [dot] lv
Programmas izstrādātājs:
Rīgas Stradiņa universitāte
Programmas izstrādes gads: 2011
Apmācību ilgums:
80 stundas

Programmas uzdevumi:
1) attīstīt nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai ģimenes ārsta praksē iesaistītā māsa un ārstu palīgs spētu novērtēt sabiedrības veselību un ģimeni iespaidojošo faktoru ietekmi (gan fizisko, gan sociālo),
2) apgūt prasmes novērtēt savu pacientu personības un atrast tām labākās pieejas, balstoties uz medicīniskās ētikas principiem, kas motivētu saglabāt pacientiem savu veselību, savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt slimības.
 
Apgūstot programmu, māsa/ārsta palīgs:
-
pārzinās un pratīs veikt pacientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos;
- mācēs sniegt informāciju par saslimšanas riska faktoriem;
- iegūs kompetenci par profilaktisko apskašu programmām un iegūs prasmes sekot profilaktisko apskašu programmas izpildei;
- pārzinās un pratīs piedalīties pacientu veselības aprūpes un sociālo jautājumu koordinēšanā un risināšanā.
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: