ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pediatrijā. Pirmsslimnīcas etaps

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
NMPD praktizējošas ārstniecības personas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt ārstniecības personām informāciju un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas, lai atpazītu un izvērtētu jaundzimušo, zīdaiņu un bērnu pulmokardiālo sistēmu funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes, pieņemtu pareizo lēmumu, lai varētu nodrošināt adekvātu neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas etapā.

Mērķauditorija: NMPD praktizējošas ārstniecības personas.
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Anda Jēgere
Tālr. 29416052,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv  
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors:
Dzintra Jakubaņeca -
sertificēta neatliekamās medicīnas ārste, anestezioloģe - reanimatoloģe
Apmācību ilgums: 24 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 17 kredītpunkti

Mācību ietvaros paredzēts iepazīstināt ar pasaulē atzītām kardiopulmonālās reanimācijas metodēm, šoka ārstēšanu un jaundzimušo bērnu primāro aprūpi un reanimāciju. Vienlaikus iemācīt ārstniecības personām savlaicīgi veikt adekvātus pasākumus kritiski slimu jaundzimušo, zīdaiņu un bērnu veselības stāvokļa stabilizēšanā, darbojoties komandā.

Pareiza situācijas novērtēšana, nekavējošas, adekvātas neatliekamās medicīniskās palīdzības un intensīvās terapijas nodrošināšana jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem ir viens no viņu izdzīvošanas un veiksmīgas tālākās atveseļošanās nosacījumiem.

Programmas uzdevums ir apmācības procesa rezultātā dot iespēju apmācāmajiem pilnveidot esošās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai tās veiksmīgi pielietotu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pediatrijā.
 
Lai apmācāmais saņemtu apliecību par programmas apgūšanu, viņam jāapmeklē vismaz 75% no programmas apjoma un sekmīgi jānokārto teorētisko zināšanu rakstveida pārbaudījums un praktisko iemaņu pārbaude visās pārbaudāmajās pozīcijās.

Pieteikšanās noslēgusies.

Mācību materiāli
Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: