ES Fondi mjas lapa Skums

Aktualitātes neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā

Mērķauditorija: 
NMP dienesta un stacionāro ārstniecības iestāžu NMP nodaļu ārstniecības personas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: pilnveidot neatliekamās medicīnas profesionāļu (ārstiem, ārsta palīgiem, māsām), kuri ikdienā strādā ar kritiskiem pacientiem zināšanas un prasmes.

Mērķauditorija: NMP dienesta un stacionāro ārstniecības iestāžu NMP nodaļu ārstniecības personas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Aleksejs Višņakovs, ķirurgs, neatliekamās medicīnas ārsts
 Apmācību ilgums: 4 dienas (32 stundas):
- teorija 12 stundas
- prakse 20 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 32 kredītpunkti

Programmas saturs
Mācību laikā izglītojamie uzlabos un papildinās zināšanas un praktiskās iemaņas palīdzības sniegšanā pacientiem ar asinsrites apstāšanos un pēcreanimācijas sindromu visās vecuma grupās, uzlabos profesionālās kompetences, sniedzot palīdzību pacientiem ar smagu traumu, akūtu insultu, aortas disekciju, akūtu koronāro sindromu, plaušu artērijas tromboemboliju, akūtu ar grūtniecību saistītu patoloģiju.
Lekciju laikā tiks aktualizēti  būtiski ar ikdienas darbu saistīti jautājumi, bet īpaši svarīgi praktizējošiem neatliekamās medicīnas profesionāļiem ir  uzdevumu risināšana komandā, kuras laikā izglītojamie pielietos teorētiskās zināšanas un demonstrēs praktiskās iemaņas strādājot ar kritiski slimiem pacientiem.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: