ES Fondi mjas lapa Skums

Medikamentozā aprūpe, jaunākās tendences un tehnoloģijas ķirurģijā. Pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpe

Mērķauditorija: 
 Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
 
Programmas mērķis: Uzlabot ārstu un medicīnas māsu zināšanas par par pacientu perioperatīvo aprūpi, tās īpatnībām moderno ārstēšanas metožu ietekmē, paplašināt zināšanas par to, kā dažāda medikamentoza un invazīva ārstēšana ietekmē pacientu sagatavošanu operācijai un īpatnībām pēcoperācijas aprūpē. Paaugstināt pacientu perioperatīvās aprūpes kvalitāti, paaugstinot pacientu apmierinātības līmeni.

Mērķauditorija: Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālās sabiedrības veselības institūts
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv; anda [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Inese Sviestiņa, klīniskā farmaceite, VSIA BKUS, RSU pieaicinātā pasniedzēja;
Dr. Med. Tālis Kauliņš, LU pasniedzējs
Andrejs Vanags, sert. ķirurgs, P. Stradiņa KUS;
Vita Logina, sert. anestēzijas un reanimācijas māsa, NMPD, P. Stradiņa KUS, Sarkanā Krusta koledžas lektore;
Dace Jakovicka, sertif. ķirurģijas māsa, P. Stradiņa KUS, RSU pieaicinātā pasniedzēja
 Apmācību ilgums: 3 dienas (24 stundas):
- teorija 15 stundas
- prakse 9 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 20 kredītpunkti

Pieteikšanos apmācībām programmā organizē Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālais sabiedrības veselības institūts. Apmācību norieses vietu un laikus uzzināt, kā arī pieteikuma anketu aizpildīt varat, spiežot uz šīs saites: http://lab.netcard.lv 

Programmas apraksts

Mācību programma ”Medikamentozā aprūpe, jaunākās tendences un tehnoloģijas ķirurģijā. Pirmsoperācijas  un pēcoperācijas aprūpe” izstrādāta plašai mērķauditorijai – ģimenes ārstiem, internistiem, pediatriem, ķirurgiem, medicīnas māsām kā arī dažādu citu nozaru speciālistiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar pacientiem, kuriem nepieciešama plānveida ķirurģiska iejaukšanās.
 
Programmā ir divas būtiskas daļas – teorētiskā, kas izskaidro nepieciešamo rīcību gatavojot pacientu plānveida operācijai ar esošu blakus slimību, izskaidroti nepieciešamie izmeklējumi un medikamentu lietošanas stratēģija perioperatīvajā periodā.  Tiks sniegta informācija par jaunākajām tendencēm ķirurģiskās ārstēšanas tehniku attīstībā un pēcoperācijas aprūpes tendencēm un īpatnībām. Praktiskajā sadaļā plānots demonstrēt praktiskās iemaņas pacientu perioperatīvajā aprūpē – pacientu pārvietošanu, nepieciešamo manipulāciju veikšana uz manekeniem.  Praktiskajā daļā paredzēta arī klīnisko situāciju modelēšana, interaktīva diskusija, testa jautājumi par konkrētiem klīniskajiem gadījumiem. Katrs kursu dalībnieks saņems sagatavotus materiālus, kur apkopoti materiāli par visām lekciju tēmām
 
Mācību līdzekļi:

- Mācību materiāls 40 lpp. apjomā;
- PowerPoint prezentācijas, kas sagatavotas, balstoties uz dažādiem literatūras avotiem un lektoru praktisko pieredzi šajā jomā;
- Auditorija nodarbībām, dators, multimediju projektors, tāfele.
 

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: