ES Fondi mjas lapa Skums

Acu un ādas slimību pacientu kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe. Brūču aprūpes principi farmaceitu praksē

Mērķauditorija: 
Farmaceiti un farmaceita asistenti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: sniegt nepieciešamo informāciju farmaceitiem un farmaceita asistentiem par oftalmoloģiju, dermatoloģiju un brūču aprūpi kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes sniegšanai – aptiekas klientu konsultēšanai par šiem jautājumiem un kompetentai katra klienta sūdzību izvērtēšanai.

Mērķauditorija: Farmaceiti un farmaceita asistenti
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas:
- Sanita Roģe, tālr. 67409209;
- Ilze Rudzīte, tālr. 67409208
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Guna Laganovska, oftalmologs, Dr. Med. Habil., RSU profesore
Ilona Hartmane, dermatologs, venerologs, Dr. med., RSU asoc. prof.
Andrejs Vanags, ķirurgs
Inna Dubica, ķirurģijas māsa, Bc. sc. sal.
Inga Gūtmane, farmaceits, Mg. clin. pharm.
Valdis Pirsko, farmaceits
 Apmācību ilgums: 28 stundas (4 dienas):
- teorija 24 stundas
- prakse 4 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Uzdevumi teorijas apguvei
1. Zināt biežāko acu un ādas slimību raksturojumu, farmaceitu un farmaceita asistentu rīcību, sniedzot farmaceitisko aprūpi šāda profila pacientiem, kā arī brūču aprūpes piederumu izvēli atkarībā no brūces veida.
2. Zināt acu un ādas slimību profilakses iespējas un iespējamos riska faktorus, prast tos izvērtēt un izskaidrot klientam.
3. Zināt brūču veidus un to kopšanas īpatnības.
4. Orientēties acu un ādas anatomijā un fizioloģijā, brūču veidos un aprūpes piederumu pielietošanas iespējās.
5. Izprast acu un ādas slimību profilakses iespējas, farmaceita un farmaceita asistenta lomu oftalmoloģisku un dermatoloģisku pacientu konsultēšanā.
6. Izprast brūču kopšanas pamatprincipus un farmaceita un farmaceita asistenta lomu pacientu izglītošanā par brūču aprūpes jautājumiem.
 
Praktisko mācību uzdevumi
1. Spēt novērtēt oftalmoloģisku un dermatoloģisku saslimšanu risku, saslimšanas smaguma pakāpi un nopietnību un atbilstoši konsultēt klientu.
2. Prast pielietot farmaceitiskās konsultēšanas algoritmus ikdienas darbā.
3. Prast apmācīt klientus par acu pilienu, ziežu, lokāli lietojamo ādas ārstēšanas un kopšanas līdzekļu pareizu lietošanu, brūču aprūpi un brūču aprūpes piederumu un materiālu pielietošanu.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: