ES Fondi mjas lapa Skums

Aprūpes un rehabilitācijas principi pacientiem ar ilgtermiņa psihiskiem un uzvedības traucējumiem

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: sniegt interesentiem zināšanas par ilgtermiņa psihisko un uzvedības traucējumu un slimību izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), pacientu sociālo rehabilitāciju primārajā aprūpē; sniegt  zināšanas par psihiatriskās aprūpes un rehabilitācijas organizāciju, darbību, tās ētiskiem un juridiskiem principiem, kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem un psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu, kā arī sadarbību ar ģimeni un tuviniekiem ārstēšanas, aprūpes un rehabilitācijas laikā.

Mērķauditorija: Ārsti, ārtsa palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona:
Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
Programmas autors:
Prof. Raisa Andrēziņa - psihiatre
Sandra Pūce - psihiatre
Ilona Čerņikova – garīgās veselības aprūpes māsa
Apmācību ilgums: 4 dienas (32 stundas)
Apmācību apliecinošais dokuments:
Apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu. Dokumentu par programmas apgūšanu tiesīgi saņemt tie izglītojamie, kuri apmeklējuši ne mazāk kā 75% kopējā kursu laika.
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: ārstiem – 31, māsām – tiek precizēts

UZMANĪBU!
Pieteikšanās apmācību grupām uz laiku pārtraukta.

Programmas saturs:
- Ievads (Likumdošana, kas regulē psihiatriskās palīdzības sniegšanu, aprūpi un sociālo rehabilitāciju; Garīgās veselības aprūpes nodrošināšana un pieejamība Latvijā) 
- Ilgtermiņa un uzvedības traucējumi pēc SSK-10 klasifikācijas
- Rehabilitācijas teorētiskais pamatojums, virzieni, pamatvērtības un principi
- Rehabilitācijas process, mērķi un uzdevumi
- Rehabilitācijas iespējas dažādos vecuma posmos un dažādu psihiska rakstura slimību gadījumos
- Profesionālā psihohigiēna – izdegšanas sindroms
- Aprūpe un saskarsmes pamatprincipi garīgās veselības aprūpes praksē
- Dažāda cita veida aprūpes problēmas un to risinājumi pacientiem ar ilgtermiņa psihiskiem un uzvedības traucējumiem

Mācību materiāli
Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: