ES Fondi mjas lapa Skums

Citas specialitātes ārsts - ģimenes ārsts

Organizators: 
Latvijas Universitāte
Mērķauditorija: 
Internisti, pediatri (radnieciskās specialitātes)
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Pārkvalifikācijas programma ģimenes ārsta specialitātē paredz 24 mēnešu teorētisko un praktisko apmācību kursu citā specialitātē sertificētiem ārstiem ģimenes ārsta specialitātes iegūšanai. Programmā paredzētā apmācība topošajiem ģimenes ārstiem dos iespēju šīs specialitātes kompetences līmenī sniegt pacientiem un viņu ģimenes locekļiem visaptverošu, pēctecīgu, koordinētu, nepārtrauktu primāro veselības aprūpi neatkarīgi no pacientu vecuma, dzimuma, reliģiskās pārliecības un citiem personu raksturojošiem kritērijiem.

Mācību programmas ilgums ir 24 mēneši – 760 teorētiskās stundas un 380 stundas praktiskā darba kurss, kopā 1140 stundas, kā arī 600 stundas patstāvīgais darbs. Beidzot studiju programmu ir jāizstrādā un jāizstāv pētnieciskais darbs par ģimenes medicīnas tēmu. Katram izglītojamajam ārpus studiju programmas jāveic patstāvīgais darbs, apgūstot specialitāti ģimenes medicīnā, kā arī, apmeklējot ģimenes ārstu asociāciju sēdes un konferences, seminārus.

Mācību kalendāro plānu skatīt šeit.

Programmas mērķis - nodrošināt padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi ģimenes medicīnā atbilstoši ģimenes ārstu nolikumam un sagatavot speciālistu, kas spēj nodrošināt pacientu un viņu ģimenes locekļu vispusīgu, koordinētu, pēctecīgu un kvalitatīvu primāro veselības aprūpi, vienlaicīgi tajā ietverot gan slimību diagnostiku un ārstēšanu atbilstoši kompetences līmenim, gan profilakses un veselības veicināšanas pasākumus, gan labu prakses darba organizāciju.

Programmas ietvaros apgūstamās tēmas - ģimenes medicīna; pediatrija; dzemdniecība un ginekoloģija; gastroenteroloģija; nefroloģija; kardioloģija; neiroloģija; ķirurģija; pulmonoloģija; reimatoloģija; hematoloģija; ausu, kakla, deguna slimības; endokrinoloģija; dermatoveneroloģija; psihiatrija; acu slimības; neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna; infektoloģija; onkoloģija; alergoloģija; arodmedicīna; sabiedrības, ģimenes un indivīda veselība; rehabilitācija.

Programmas ietvaros paredzēta prakse ģimenes medicīnā (380 stundas), kā arī patstāvīgais darbs (600 stundas).

Studiju programmas laikā ārsts izstrādā un aizstāv pētniecisko darbu ģimenes medicīnā un pabeidzot mācību programmu, kārto sertifikācijas eksāmenu, pēc kura saņem atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: