ES Fondi mjas lapa Skums

Pacientu aprūpe pneimonoloģijā: tuberkulozes aktualitātes

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Māsas, ārsta palīgi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
 palīdzēt atjaunot un papildināt ambulatorajā praksē un stacionāros strādājošo māsu un ārstu palīgu zināšanas un prasmes par aktualitātēm tuberkulozes pacientu ārstēšanas un aprūpes jomās. Veidot izpratni māsām un ārstu palīgiem par tuberkulozes, tai skaitā multirezistentu un ekstensīvi rezistentu formu, kā arī tuberkulozes un HIV koinfekcijas izplatību Latvijā un pasaulē, tuberkulozes atklāšanu un ārstēšanu, liekot akcentu uz māsas lomu kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanā, veicot tuberkulozes pacientu aprūpi.

Mērķauditorija: Māsas, ārsta palīgi
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Anda Jēgere
Tālr. 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv 
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors: Gunta Kirvelaite – sertificēta pneimonoloģe
Apmācību ilgums: 3 dienas (24 stundas):
- teorija - tiks precizēts
- prakse - tiks precizets
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 24 kredītpunkti

Risinot praktiskus uzdevumus un analizējot klīniskus gadījumus, tiks gūtas zināšanas un prasmes par māsas un ārstu palīgu darbību un atbildību, nodrošinot tuberkulozes infekcijas kontroles metodes ārstniecības iestādē, ārstēšanu tiešā novērošanā un pilnveidot efektīvas komunikācijas prasmes darbā ar tuberkulozes pacientiem. Tiks padziļinātas un pilnveidotas māsu prasmes un iemaņas par tuberkulozes zāļu blakņu gadījumiem, multirezistentu un HIV inficētu tuberkulozes pacientu aprūpi.
Programmas apguves rezultātā klausītāji iegūs papildus zināšanas un prasmes ar tuberkulozi slimu bērnu un pusaudžu gadījumu atklāšanā, ārstēšanā un aprūpē, māsas un ārstu palīgu lomu un nozīmi latentas tuberkulozes infekcijas profilaktiskās ārstēšanas nodrošināšanā un kontaktpersonu apzināšanā, meklēšanā un uzraudzībā, kā arī risināt ar konfidencialitāti saistītus jautājumus.

Programmas saturs:

- Tuberkulozes (TB) izplatība
- Tuberkulozes patoģenēze
- Tuberkulozes riska grupas
- TB atklāšanas gadījumu apskats
- Tuberkulozes klīnika, diagnostika un ārstēšana
- Kā atpazīt TB medikamentu blaknes
- Tuberkulozes transmisija
- Normatīvais regulējums tuberkulozes apkarošanas jomā
- Ārstēšanas tiešā novērošanā (DOT) būtība, nepieciešamība un pielietošanas mērķi.
- Psiholoģiski komunikatīvi izglītojošais aspekts, nodrošinot DOT
- Pareiza krēpu savākšana bakterioloģiskai izmeklēšanai
- Tuberkulozes, multi zāļu un ekstensīvi rezistentu pacientu aprūpes īpatnības
- HIV inficētu tuberkulozes pacientu aprūpes īpatnības
- BCG vakcinācija
- Latenta tuberkuloza infekcija (LTBI)
- Iedzimta TB un TB zīdaiņiem
- Bērnu un pusaudžu tuberkuloze
- Ārstēšanas nodrošināšanas īpatnības, ambulatorās ārstēšanas iespējas bērniem un pusaudžiem.
- TB kontaktpersonu meklēšana un uzraudzība

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: