ES Fondi mjas lapa Skums

Sociālpsihiatrija

Mērķauditorija: 
Ambulatorās aprūpes psihiatri un narkologi, stacionārās aprūpes ārsti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs


Programmas autors
Mintauts Caune, Elmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa
Programas izstrādes gads 2009
Apmācības ilgums 24 stundas

Programmas mērķis
Programmas realizācijas rezultātā tās dalībnieki iegūs zināšanas un ieskatu praktiskā sociālās psihiatrijas darbā ar slimniekiem un piederīgajiem.
Programmas pamatojums
Mainoties ievirzei psihiatriskā aprūpē Latvijā un pasaulē no stacionārās uz ambulatoro, būtiski palielinās sociālāpsihiatriskā darba nozīme un vajadzības pēc zināšanām tajā un tā praktiskajā realizācijā.
Mācību metodes
Lekcijas, semināri, slimnieku demonstrēšana, risinot konkrētus sociālpsihiatriskus jautājumus.
Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana
Tiks veikta izmantojot daudzvariantu atbilžu uzdevumus un situācijas uzdevumu risināšanu, vienlaicīgi novērojot pārbaudāmo personu attieksmi pret sociālas psihiatrijas priekšmetu un tā praktiskā darba jautājumiem.
Programmas saturs


Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: