ES Fondi mjas lapa Skums

Māsas palīga profesionālās darbības atjaunošana

Mērķauditorija: 
Personas, kuras ieguvušas māsas palīga izglītību, nav iekļautas Reģistrā,
vēlas atjaunot profesionālo darbību māsas palīga profesijā

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas izstrādes autors Rīgas Stradiņa universitāte
Programmas izstrādes gads 2009
Programmas realizētājs Juridisku personu apvienība: Latvijas Universitāte un SIA "Mediju tilts"
Kontaktpersonas Alīna Rence: tālr. 67282816, e-pasts: alina [dot] rence [at] medijutilts [dot] lv

Mārcis Āķis: tālr. 67686518, e-pasts: marcis [dot] akis [at] medijutilts [dot] lv
Apmācības ilgums 80 stundas:
- teorija 50 stundas
- praktiskās nodarbības 30 stundas

UZMANĪBU! Projekta ietvaros apmācības šajā programmā ir noslēgušās un jaunas grupas veidotas netiks. 

Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt ne mazāk kā 200 māsas palīgu bezmaksas apmācību.

Programmas mērķis

Izglītības programmas mērķis ir sagatavot pretendentus māsas palīga kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nokārtošanai – profesionālās darbības atjaunošanai māsas palīga profesijā. Kvalifikācijas atbilstības pārbaude izstrādāta, lai novērtētu pretendenta zināšanas un prasmes, atbilstoši profesijas standartā noteiktajām un dotu iespēju strādāt māsas  palīga profesijā.

Programmas pamatojums

Sekmīgi nokārtota Kvalifikācijas atbilstības pārbaude kvalificēto māsas palīga speciālistu iekļauj reģistrā atbilstoši mūsu valsts likumdošanai Tas nodrošina tiesības reģistrētam māsas palīgam veikt pacientu aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību, atbilstoši savam kompetences līmenim, kas nodrošina pacientu aizsardzību no nekvalitatīvas aprūpes.
 
Mācību metodes

Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju uzdevumi, audiovizuālās mācību metodes, patstāvīgais darbs ar literatūru un mācību materiālu „Māsas palīga profesionālās darbības atjaunošana”
 
Novērtēšanas metodes

Programmas apguves beigās tiek kārtota Māsas palīga kvalifikācijas atbilstības pārbaude, kas sastāv no teorētiskās daļas (tests) un praktiskajiem pārbaudījumiem Klīniskajā aprūpē un Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā.

 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: