ES Fondi mjas lapa Skums

Pārkvalifikācijas programma: vecmāte - māsa

Mērķauditorija: 
Personas, kurām ir attiecīgās profesionālās kvalifikācijas apliecinošs izglītības dokuments (vecmāte)
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis
Nodrošināt cilvēkresursu piesaisti un mobilitāti darba tirgū
Programmas izstrādātājs
Rīgas Stradiņa universitāte
Programmas izstrādes gads
2009
Programmas realizētājs
Rīgas Stradiņa Universitāte
Programmas realizētāja kontakti
Gunita Lippe, tālr. 67409126, e-pasts: MZF [at] rsu [dot] lv
Mērķauditorija
Personas, kurām ir attiecīgās profesionālās kvalifikācijas apliecinošs izglītības dokuments (vecmāte),un kuras vēlas pārkvalificēties par māsām.
Kopējo apmācāmo ārstniecības personu skaits ne mazāk kā 100 personas

Programma ir apgūstama pilna laika studijās un tās minimālais ilgums ir 4 mēneši jeb 600 stundas, no kurām 61,3 % ir prakse.

Programma sastāv no moduļiem:
  • Māszinību teoriju modulis, kura ietvaros tiek aplūkoti māszinību pamatjēdzieni, māszinību teorijas un to pielietojums praksē;
  • Aprūpes teorijas un klīniskās prakses modulis, kurā ietvertas sekojošas tēmas: cilvēka pamatvajadzības un pieauguša cilvēka aprūpe pēc pamatvajadzībām; pacientu aprūpe internajā un ķirurģisko slimību praksē; pacientu aprūpes principiem dažādos vecumposmos; neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija; klīniskā farmakoloģija un farmakoterapija u.c.;
  • Psihosocilālās aprūpes un pacientu izglītošanas modulis, kurā izskatītas tēmas par starppersonu saskarsmi veselības aprūpē, transkulturālo aprūpi un pedagoģijas principiem pacientu apmācībā.
  • Sabiedrības veselības un veselības veicināšanas modulis,
  • Māsu darba organizācijas un vadības modulis, kura ietvaros tiks izskatītas aprūpes kvalitātes un efektivitātes nodrošināšanas, kā arī pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principiem, pacientu aprūpes juridiskajiem aspektiem; vadības principiem un aprūpes darba vadīšanai un informācijas apstrādes organizēšanai māsas praksē.
  • Klīniskā prakse, kas paredzēta interno slimību profila, kā arī ķirurģisko slimību profila nodaļā.

Mācību materiāli

  
Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: