ES Fondi mjas lapa Skums

Diabēta aprūpes māsas papildspecialitāte

Mērķauditorija: 
Medicīnas māsa ar sertifikātu kādā no māsu pamatspecialitātēm
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju medicīnas māsām, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm, pilnveidot profesionālās prasmes un iegūt diabēta pacientu aprūpes māsas papildspecialitāti.
Mērķauditorija:
Māsas, kurām ir sertifikāts kādā no māsu pamatspecialitātēm
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Adrese: Šarlotes iela 1-a, Rīga, LV-1001
www.lu.lv
Kontaktpersona:
Dagnija Gulbe
Tālr.: 29427217
e-pasts: dagnija [dot] gulbe [at] gmail [dot] com
Programmas autors:
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Apmācību ilgums: Kopējais stundu skaits – 480 stundas:
- teorija – 240 stundas,
- prakse – 240 stundas,
Apmācību apliecinošais dokuments:
Profesionālas pilnveides izglītības apliecība

Apmācību programmas uzdevumi:
- jaunāko klīnisko un citu zinātnisko pētījumu rezultātu iedzīvināšana ikdienas praksē;
- zinātniski pamatotu, uz pierādījumiem balstītu diabēta pacientu izglītošanas standartu veidošana un praktiskās pielietošanas nodrošināšana;
- plānveidīgas un sistemātiskas izglītošanas un praktisko iemaņu apgūšanas programmu atbalstīšana veselības aprūpes speciālistiem;
- visiem diabēta pacientiem vienlīdzīgas augstas kvalitātes izglītošanas un aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Apgūstot profesionālās pilnveides programmu klausītāji:
- izpratīs savus resursus mūžizglītības attīstības kontekstā, diabēta aprūpes māsas nozīmi cukura diabēta pacientu aprūpē un izglītošanā;
- izpratīs cukura diabēta pacientu izglītošanas vajadzības, spēs organizēt, plānot un realizēt izglītošanās procesu;
- apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par cukura diabēta patoģenēzi, diētas terapiju, orālajiem antidiabētiskajiem līdzekļiem, insulīnterapiju, akūtajām un vēlīnajām cukura diabēta komplikācijām, diabēta kontroli un paškontroli;
- pratīs veikt zinātniskās literatūras un savas praktiskās darbības analīzi.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Mācības no 2012. gada 7. maija
Mācības Rīgā

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: