ES Fondi mjas lapa Skums

Onkoloģiskas saslimšanas bērniem: savlaicīgas diagnostikas un aprūpes principi

Mērķauditorija: 
Ambulatorajā veselības aprūpē praktizējošas ārstniecības personas - ārsti un ārsta palīgi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: sniegt ieskatu par biežākām onkoloģiskām saslimšanām bērniem, veidot priekšstatu par kuratīvas terapijas iespējām, par saslimšanas prognozi bērniem, pievērst uzmanību aprūpes īpatnībām ārstēšanas procesā un starp ārstēšanas kursiem. Akcentēt ārstniecības personu uzmanību savlaicīgai un agrīnai diagnostikai, izmantojot klīnisko vērību, bez skrīninga palīdzības. Motivēt ārstniecības personas darbam ar ģimeni, papildus uzmanību veltot ģimenei ārstēšanas procesa laikā. Veidot priekšstatu par pēc ārstēšanas procesa novērošanu, bērna atgriešanās iespējām bērnu kolektīvā, saglabājot bērna dzīves kvalitāti.

Mērķauditorija: Ambulatorajā veselības aprūpē praktizējošas ārstniecības personas - ārsti un ārsta palīgi
Programmas realizētājs un kontaktpersona: Rīgas Stradiņa universitāte
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv
Kontaktpersonas: Sanita Roģe, tālr. 67409209; Ilze Rudzīte, tālr. 67409208
e-pasts: esfkursi [at] rsu [dot] lv 
 Programmas autori:
Žanna Kovaļova, bērnu hematoonkologs, pediatrs, RSU Pediatrijas katedras asistente
Marika Grūtupa, bērnu hematoonkologs, pediatrs
Iveta Kudaba, onkologs – ķīmijterapeits, RSU Iekšķīgo slimību katedras asistente
Inta Zīle, psihoterapeite
 Apmācību ilgums:
24 stundas (3 dienas):
- teorija 15 stundas
- prakse 9 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Tiks precizēts

Visas grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās pārtraukta.


Programmas apraksts
Programma iepazīstina ar atšķirībām bērnu un pieaugušo onkoloģijā, atšķirības slimību nozoloģiskās grupās, terapijā, prognozē. Dod izpratni par skrīninga lomu bērnu onkohematoloģijā.
Sniedz zināšanas par biežākajām onkoloģiskās saslimšanas bērnu vecumā un izpratni par klīniskām izpausmēm, kas var parādīties bērnam saslimšanas sākumā, saslimšanas ārstēšanas procesā, slimībai progresējot. Kurss sniedz zināšanas par neatliekamiem stāvokļiem bērnu onkohematologijā, kas prasa hospitalizāciju neatliekamā kārtā, kā arī kā orientēties iespējamos profilakses pasākumos, lai mazinātu hospitalizācijas nepieciešamību. Izprast neatliekamo stāvokļu diagnostikas principus, patofizioloģiskus procesus organismā. Kursa saturā ietverti jautājumi par terapijas blakus efektiem, komplikācijām, kas var parādīties bērnam mājās pēc ārstēšanas kursa, blakus efektu profilaksi un ārstēšanu.

Mācību materiāliMācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: