ES Fondi mjas lapa Skums

Praktiskā transfuzioloģija māsām

Mērķauditorija: 
Māsas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Asins dienesta normatīvajiem dokumentiem, lai varētu kompetenti un droši sniegt transfūziju palīdzību pacientiem.

Mērķauditorija: Jebkuras klīniskās specialitātes medicīnas māsa, kurai savā praksē jāpielieto asins komponentu terapija, zināšanu papildināšanai transfuzioloģijā.
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
LU P. Stradiņa medicīnas koledža
Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010
www.psk.lv
Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete
Tālr.: 29350243
e-pasts: ijaunslaviete [at] gmail [dot] com
 Programmas autors:  Dr. Dace Zemīte, transfuziologs
 Apmācību ilgums: 14 stundas:
- teorija 9 stundas
- prakse 5 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Sertifikāts par mācību programmas apgūšanu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  14 izglītības stundas

Apgūstot programmu: medicīnas māsa pārzinās dažādu asins komponentu īpašības, uzglabāšanu un sagatavošanu transfūzijai, pratīs veikt imūnhematoloģiskos pamatizmeklējumus, noteikt dažādas transfūziju blaknes, sarežģījumus un adekvāti rīkoties pacientam bīstamu stāvokļu novēršanā. Medicīnas māsa iegūs kompetenci autologo hemotransfūzijas procedūrās, asins dienesta likumdošanā, hemovigilances jautājumos.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: