ES Fondi mjas lapa Skums

Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Farmaceiti un farmaceitu asistenti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai padziļināt un pilnveidot farmaceitu un farmaceitu asistentu zināšanas par farmakoterapijas un pacientu aprūpes vispārējiem principiem; zāļu lietošanu, tai skaitā riskiem, kas saistīti ar zāļu lietošanu un to novēršanu; farmaceitisko aprūpi – likumdošanu, zāļu izsniegšanu, farmakovigelanci un zāļu aizvietošanu.

Mērķauditorija: Farmaceiti un farmaceitu asistenti
Programmas realizētājs
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
 Programmas autors:
Līga Krīgere, farmācijas doktore, LU docente, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente
 Apmācību ilgums: 28 stundas:
- teorija 24 stundas
- prakse 4 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:  24 kredītpunkti

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji apgūs:
- Farmaceitiskās aprūpes jēdzienus un attīstību: normatīvais regulējums; darba tiesiskās attiecības; situācijas raksturojums Latvijā un Eiropā; aprūpes pielietošanas iespējas, novērtēšana, indikatori.
- Farmaceitiskās aprūpes algoritmus: algoritmu būtība, izveide, priekšrocības; algoritmu lietošana; algoritmu piemēri.
- Farmakovigelanci, zāļu aizvietošanu, zāļu mijiedarbību: normatīvais regulējums, eudravigilance; zāļu mijiedarbības būtiskie aspekti; zāļu aizvietošanas pamatprincipi.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: