ES Fondi mjas lapa Skums

2.paaudzes HIV/AIDS epidemioloģiskā uzraudzība

Organizators: 
Rīgas 1. slimnīca
Mērķauditorija: 
ārstniecības personas
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas autors
Inita Buiķe
Programmas izstrādes gads
2009
Apmācības ilgums
24 stundas

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir pilnveidot ārstniecības personu profesionālo kvalifikāciju, veidojot izpratni par HIV /AIDS epidemioloģiskās uzraudzības mērķiem un principiem, uzraudzības procesa sastāvdaļām, datu avotiem un vākšanas metodēm, HIV epidēmijas pakāpi, HIV/AIDS uzraudzības saistību ar infekcijas slimību, seksuāli transmisīvo slimību un uzvedības faktoru uzraudzības sistēmām, mērķa grupu definēšanu un izvēli efektīvai uzraudzības pasākumu realizācijai, uzraudzības ētiskajiem aspektiem, gūstot praktiskas iemaņas uzraudzības sistēmas protokola izstrādē un iegūto datu interpretācijā.
Programmas pamatojums
2.paaudzes HIV/ AIDS epidemioloģiskās uzraudzības sistēmas principu izpratne ir būtiska Latvijas valsts Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas mērķu sasniegšanas kontekstā. Mācību programmas apguve rada priekšnosacījumus sekmīgai veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto profesionāļu sadarbībai HIV/ AIDS epidemioloģiskās uzraudzības sistēmas ietvaros.
Mācību metodes
Mācību programma tiek realizēta, aplūkojamo materiālu sistematizējot lekcijās, kuru prezentācijā izmantoti vizuālie palīglīdzekļi un izdales materiāli, un nostiprinot teorētiskās zināšanas ar grupās organizētām diskusijām un patstāvīgo darbu.
Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana
Mācību programmas dalībnieku zināšanas par apskatāmo tēmu tiks vērtētas lekciju cikla nobeigumā daudzizvēļu testa veidā, savukārt zināšanu pielietošanas prasmes tiks novērtētas, vērtējot patstāvīgā darba rezultātus.
Programmas saturs


Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: