ES Fondi mjas lapa Skums

Mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošana

Mērķauditorija: 
Veselības aprūpē un veselības veicināšanā iesaistīto iestāžu personāls
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas autori
Vents Sīlis, LU maģistra grāds filozofijā, RSU humanitāro zinātņu lektors

Sintija Gūtmane
, LU maģistra grāds biznesa vadībā, kvalitātes vadības sistēmu vadītāja, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja
Programmas izstrādes gads
2009
Apmācības ilgums
30 stundas:
- teorija 12 stundas
- prakse 12 stundas
- patstāvīgais darbs 6 stundas

Programmas mērķis
Programmas mērķis: nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošanā.

Mērķauditorija
Ārsti, ārstu palīgi, zobārsti, zobārstu palīgi, māsas, māsu palīgi, vecmātes, farmaceiti, aptieku darbinieki, funkcionālie speciālisti, aptieku, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju firmu darbinieki, ārstniecības iestāžu vadītāji, aptieku vadītāji, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, individuālo ārstu prakšu vadītāji u.c. - ikviens, kura darbā nepieciešamas vadības iemaņas un prasmes.

Programmas pamatojums
Vadītāju darbs nekad nav bijis viegls, īpaši smags tas kļūst pārmaiņu laikā, kad jāpieņem smagi lēmumi, kad jādomā, kā motivēt un atbalstīt pārgurušus darbiniekus, kā nodrošināt ar darbu speciālistus, kā piesaistīt pacientus, kā efektīvi izmantot visus iespējamos resursus un finansēšanas avotus un, visbeidzot, – kā pareizi pasniegt darbiniekiem jebkuras neizbēgamās pārmaiņas iestādē. Mūsdienīgam vadītājam jābūt gatavam dažādiem attīstības scenārijiem gan savā iestādē, gan valstī kopumā. 
 
Apgūstot programmu, jūs uzzināsiet:
 • Kas ir pārmaiņu vadība, un kāpēc ir svarīga iekšējā komunikācija?
 • Kā risināt un vadīt sarežģītas problēmas organizācijā?
 • Ko varam iegūt no ES notiekošā veselības jomā?
 • Kā veiksmīgs menedžments var aizstāt nepietiekamus cilvēku un finanšu resursus?
 • Kāpēc ir nepieciešams mārketings; mārketinga iespējas veselības aprūpē?
 • Kā piesaistīt līdzekļus, un kāpēc vieni investīciju projekti ir veiksmīgi, bet citi nav?
 • Kas ir privātā un publiskā partnerība?
 • Kas notiek veselības pakalpojumu eksporta jomā?
 
Pieteikšanās: elektroniski, aizpildot formu šajā lapā (zem pogas „Pieteikties”). Reģistrējoties laukā „Komentārs” vēlams norādīt darbavietu,  vēlamo apmācību vietu (Rīga, Vidzeme, Kurzeme vai Latgale).
 
Sīkāka informācija: Inga Kanasta-Zabarovska, tālrunis 28338112 un mājaslapā www.arstubiedriba.lv.

Programmas klausītāji saņem 22 medicīniskās tālākizglītības kredītpunktus.

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

 • Decrease
 • Normal
 • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: