ES Fondi mjas lapa Skums

Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Ārsti, ārstu palīgi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis: Padziļināt ārstu un ārstu palīgu izpratni par slodzes testu būtību, metodes pamatprincipiem, pielietošanas iespējām sirds asinsvadu sistēmas pataloģiju diagnostikai, papildināt prasmes izvērtēt testu rezultātus.

Mērķauditorija: Ārsti un ārstu palīgi
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersonas: Inga Kanasta-Zabarovska, Anda Jēgere
Tālr. 28338112, 67240428,
e-pasts: inga [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv
 Programmas autors:
Iveta Mintāle, kardioloģe, Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatorās un diagnostikas nodaļas vadītāja
 Apmācību ilgums: 7 stundas:
- teorija 5 stundas
- prakse 2 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: Ārstiem – 6, ārstu palīgiem – tiek precizēts ar LADĀPPB.

Mācību laikā plānots apgūt fiziskās slodzes testu pamatprincipus: to nozīmi, indikācijas, kontrindikācijas, pielietošanas veidus, kā arī izvērtēšanas iespējas. Iemācīties atšķirt dažādas izmaiņas EKG slodzes testa laikā – išēmija, hipertensija, sirds ritma un vadīšanas sistēmas traucējumi, novērtēt funkcionālo kapacitāti, slodzes toleranci, pacienta kardiovaskulāro risku, kā arī uzsāktās ārstēšanas efektivitāti. Izglītojamie apgūs arī citu slodzes testu pielietošanu kardioloģijā, to indikācijas un rezultātu interpretāciju.

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji apgūs:
- fiziskās slodzes testus: tehniskais nodrošinājums; testa drošība; pacienta sagatavošana testam; testa protokols; testa fizioloģija; indikācijas un kontrindikācijas; testa pārtraukšanas kritēriji; iespējamās komplikācijas; testa rezultāti; testa izvērtēšana; diagnostiskā vērtība; pozitīva slodzes testa definīcija; fiziskās slodzes testa slēdziena formulēšana.
- slodzes testa veikšanu dažādām pacientu grupām: treniņprogrammas plānošana; fiziskās slodzes tests un lietotie medikamenti.
- slodzes testa kombinēšanu ar attēla diagnostikas metodēm: slodzes testu izmantošanas algoritmi.

Uzmanību!
Apmācību grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās uz kursiem ir pārtraukta!

Visu grupu praktiskās nodarbības (2 stundas) tiek organizētas Rīgā. Kursu pirmā diena – teorija, otrā diena – prakse.

Teorijas nodarbības reģionos: 20., 23., 25. septembris (vietas tiks precizētas)

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: