ES Fondi mjas lapa Skums

Māsas profesionālās darbības atjaunošana

Mērķauditorija: 
Personas, kuras ieguvušas māsas izglītību, nav iekļautas Reģistrā,
vēlas atjaunot profesionālo darbību māsas profesijā
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas izstrādes autors Rīgas Stradiņa universitāte
Programmas izstrādes gads 2009
Programmas realizētājs Juridisku personu apvienība: Latvijas Universitāte un SIA "Mediju tilts"
Kontaktpersonas Alīna Rence: tālr. 67282816, e-pasts: alina [dot] rence [at] medijutilts [dot] lv

Mārcis Āķis: tālr. 67686518, e-pasts: marcis [dot] akis [at] medijutilts [dot] lv
Apmācības ilgums 120 stundas:
- teorija 80 stundas
- praktiskās nodarbības 40 stundas

UZMANĪBU! Projekta ietvaros apmācības šajā programmā ir noslēgušās un jaunas grupas veidotas netiks. 

Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt 1000 māsu bezmaksas apmācību.

Programmas mērķis

Teorētiski un praktiski sagatavot personas Māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudes sekmīgai nokārtošanai — profesionālās darbības atjaunošanai māsas profesijā.

Programmas pamatojums

Nepieciešamība atbalstīt un sagatavot personas Māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudes sekmīgai nokārtošanai — profesionālās darbības atjaunošanai māsas profesijā.

Mācību metodes

Lekcijas, praktiskās nodarbības, situāciju uzdevumi, audiovizuālās mācību metodes, patstāvīgais darbs ar literatūru un mācību materiālu „Māsas profesionālās darbības atjaunošana”
 
Novērtēšanas metodes

Programmas apguves beigās tiek kārtota Māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaude, kas sastāv no teorētiskās daļas (tests) un praktiskajiem pārbaudījumiem Klīniskajā aprūpē un Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā.

Programmas saturs
 

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: