ES Fondi mjas lapa Skums

Tuberkulozes epidemioloģiskā izmeklēšana

Organizators: 
Latvijas Ārstu biedrība
Mērķauditorija: 
Epidemiologi, sabiedrības veselības jomas speciālisti
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs

Programmas mērķis:
 sniegt zināšanas par tuberkulozi (TB), tās epidemioloģisko izmeklēšanu, starptautiskām pieejām tās apkarošanā, TB diagnostikas un molekulārās diagnostikas sasniegumiem un ārstēšanas principiem, TB pacientu ārstēšanas nodrošināšanu, kas ir stūrakmens TB apkarošanā, par TB apkarošanas aspektiem TB HIV inficētām personām un riska grupās, par TB infekcijas kontroli, tās izplatības ierobežošanu, uzsvaru liekot uz agrīnu diagnostiku, ārstēšanu pārsvarā ambulatoros apstākļos, tādējādi samazinot infekcijas risku. Sniegt zināšanas par kontaktu meklēšanu un izmeklēšanu. Informēt par svarīgiem likumdošanas jautājumiem, kas saistīti ar TB apkarošanu valstī.

Mērķauditorija: Epidemiologi un sabiedrības veselības jomas speciālisti, kuri savā ikdienas darbā sastopas ar tuberkulozes apkarošanas jautājumiem
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Skolas iela 3, Rīga, LV 1010
Kontaktpersona: Anda Jēgere
Tālr. 67240428,
e-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv 
www.arstubiedriba.lv
Programmas autors: Vaira Leimane – pneimonoloģe, privātdocente
Apmācību ilgums: 2 dienas (16 stundas):
- teorija - tiks precizēts
- prakse - tiks precizets
Apmācību apliecinošais dokuments: Veselības ministrijas izziņa un LĀB apliecība par programmas apgūšanu un iegūto kredītpunktu skaitu
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits: 16 kredītpunkti

Kursa programma paredzēta interaktīva ar īsām teorētiskām prezentācijām un praktiskām nodarbībām par attiecīgo tēmu.

Programmas saturs:

- Tuberkulozes (TB) etioloģija, klīnika un epidemioloģija
- TB agrīna atklāšana, diagnostika un ārstēšana
- TB infekcijas kontrole
- Normatīvie akti, kas regulē TB uzraudzības, profilakses (t.sk. BCG vakcināciju) un kontroles jautājumus
- Tuberkulozes epidemioloģiskā uzraudzība – informācijas sistēma
- Uz pacienta vajadzībām vērsta TB aprūpe
- TB/MR TB un HIV– programmu sadarbības aktivitātes
- Pretepidēmijas pasākumi tuberkulozes perēkļos

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: