ES Fondi mjas lapa Skums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Slimnīcas etaps

Mērķauditorija: 
Dažāda profila ārstniecības personas - ārsti, ārstu palīgi, medicīnas māsas

Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas mērķis: apgūt un pilnveidot prasmi risināt neatliekamās medicīniskās situācijas un traumu guvušu pacientu ārstēšanu hospitālā etapā, apgūt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas pamatus atbilstoši Paplašinātās Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas traumu guvušam pacientam Amerikas ķirurgu Koledžas izstrādātām starptautiskām vadlīnijām (Advanced Trauma Life Support) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības traumu vadlīnijām.

Mērķauditorija: Ārsti, ārstu palīgi, māsas
Programmas realizētājs un kontaktpersona:
Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.
Kontaktpersona:Anda Jēgere
Tālr. 29416052, 67240428
E-pasts: anda [at] arstubiedriba [dot] lv
www.arstubiedriba.lv 
 Programmas autors:
Jānis Vilmanis, RSU
 Apmācību ilgums: 24 stundas
Apmācību apliecinošais dokuments: Izziņa
Iegūto kredītpunktu/kredītstundu skaits:
Ārstiem - 19 medicīniskās tālākizglītības punkti
Māsām - 24 medicīniskās tālākizglītības punkti

Pieteikšanos apmācību programmai noslēgusies.

 
Programmas pamatojums
Aktualitāte - prasmīgi rīkojoties traumu guvušu pacientu dzīvībai kritiskās situācijās un adekvāti sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, palielinās pacientu izdzīvošanas iespējas, samazinās iedzīvotāju mirstība šajā pacientu grupā un mazinās komplikācijas tālākā traumu pacientu ārstēšanas etapā.
 
Mācību metodes
Lekcijas, seminārs, praktiskais darbs - situācijas uzdevumu risināšana, praktiskās nodarbības izmantojot aprīkojumu un manekenus, patstāvīgais darbs ar literatūru.
 
Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana
Zināšanu un prasmju pārbaudei - tests, praktiskais uzdevums kursa nobeigumā, attieksmes novērtēšanai -pašnovērtēšanas anketa.
 
Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.


Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: