ES Fondi mjas lapa Skums

Organizētā vēža skrīninga pakalpojuma veikšanas principi agrīnai onkoloģisko saslimšanu diagnosticēšanai

Mērķauditorija: 
Radiologa asistenti, vecmātes, ārsta palīgi
Programmas statuss: 
Apmācība noslēgusies
Statuss: 
Aktīvs
Programmas autors D. Baltiņa
Programmas izstrādes gads 2009
Apmācības ilgums 24 stundas

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētiskās zināšanas par vēža profilakses veidiem, skrīninga mērķiem un būtību, indikācijām, veidiem, testiem un to rezultātu interpretācijas principiem un problēmām, kā arī gūt izpratni par Latvijā nule kā sāktā organizētā krūts un dzemdes kakla vēža, un uz populāciju balstītā kolorektālā vēža skrīninga principiem, iespējām un metodoloģiju.

Programmas pamatojums

Latvijā lielais primāri ielaisto ļaundabīgo audzēju gadījumu īpatsvars galvenokārt ir saistīts ar iedzīvotāju neinformētību par profilaktiskajām apskatēm un novēlotu vēršanos pie ārsta. 2007.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 50% sieviešu un 43% vīriešu ir nepietiekami informēti par profilaktiskajām apskatēm un tikai 7% respondentu (8% vīriešu un 7% sieviešu) ir informēti par to, ka profilaktiskās apskates ir pakalpojums, kuru apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Ne mazāk nozīmīgi ir informēt sabiedrību par to, ka savlaicīgi atklāts vēzis ir labi ārstējama slimība.
 

Kopš 2005.gada Latvijā tiek īstenota profilaktisko apskašu programma, kurā noteiktās vecuma grupās un intervālos ietilpst arī dzemdes kakla onkocitoloģiskā pārbaude, fēču izmeklēšana uz slēptajām asinīm un krūts dziedzeru mammogrāfiskā izmeklēšana. Kopš 2007.gada 1.janvāra valstī vairs netiek veikta PSA izmeklēšana vīriešiem, jo šobrīd nav pieejami ticami dati par šīs metodes efektivitāti visas populācijas mērogā.2003.gadā Eiropas Savienības Padome publicēja vēža skrīninga rekomendācijas, aicinot ES dalībvalstis ieviest sekojošus organizētā vēža skrīninga veidus:

  • krūts vēža skrīnings, ko veic ar mammogrāfijas metodi reizi divos gados sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem

  • dzemdes kakla vēža skrīninga citoloģikais izmeklējums, ko veic reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem

  • slēpto asiņu noteikšana fēcēs kā skrīninga tests zarnu vēzim, ko veic reizi gadā vīriešiem un sievietēm vecumā no 50 gadiem

Latvijā krūts un dzemdes kakla vēža organizētais skrīnings sākts 2009. gada 1. janvārī, tādēļ zināšanas par šīs skrīninga būtību, metodēm un rezultātu interpretāciju ir svarīgas dažāda līmeņa veselības aprūpē nodarbinātajiem.

Mācību metodes

  • Lekcijas, semināri, situāciju uzdevumu risināšana, prakse

  • Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums

  • Testa jautājumi iekļaujot arī situāciju uzdevumus

Programmas saturs

Mācību materiāli


Mācību materiāls izmantojams tikai nekomerciāliem mērķiem. Pārpublicējot un citējot atsauce obligāta.

Norises laiks un vieta

Teksta izmērs:

  • Decrease
  • Normal
  • Increase

Current Size: 80%

Vai Jūs esat informēts par projekta piedāvāto iespēju saņemt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu pieredzes apmaiņai ES?: